Ny chef för internrevisionen vid Uppsala universitet

6 augusti 2014

Rektor Eva Åkesson har utsett Gunilla Liljeroth till ny chef för internrevisionen vid Uppsala universitet. Gunilla Liljeroth är ekonom från Handelshögskolan och har gedigen erfarenhet av revision. Hon kommer närmast från Riksgälden och Premiepensionsmyndigheten, där hon varit verksam som internrevisor.

– Det är ett utmanande uppdrag, kommenterar Gunilla Liljeroth, som är glad åt det nya jobbet. Det ska bli spännande att lära känna en ny bransch och att tillsammans med medarbetarna vid enheten få bidra till utvecklingen av arbetet med intern styrning och kontroll.

Internevisionen får sitt uppdrag direkt av konsistoriet och kontrollerar bland annat att Uppsala universitet fullgör sitt uppdrag som myndighet.

– Det här är en bra rekrytering av en erfaren och kompetent person, säger rektor Eva Åkesson. Jag är övertygad om att Gunilla Liljeroth kommer att vara ett starkt stöd för konsistoriet och till nytta för universitetet som helhet.

Gunilla Liljeroth är bosatt i Upplands Väsby och tillträder tjänsten under hösten.

Senast uppdaterad: 2021-02-04