Generös gåva till Uppsala universitet - Campus Gotland

3 juli 2014

Rektorsrådet Olle Jansson och rektor Eva Åkesson tackar Torsten och Gerd Gislestam för deras generösa gåva.

Makarna Torsten och Gerd Gislestam har beslutat skänka sitt hus i Hamra till Uppsala universitet - Campus Gotland. Deras önskan är att huset ska bli en plats för utbildning och forskning, gärna med inriktning på Östersjöfrågor.

Det var i samband med det konstituerande mötet för föreningen Campus Gotlands vänner den 1 juli som makarna Gislestam överlämnade sin gåva till Campus Gotland. Samma kväll hyllades de av rektor Eva Åkesson under Uppsala universitets mingel på Björkanderska gården. 

Senast uppdaterad: 2021-02-04