Uppsala universitet valt till vice ordförande för Sanord

17 juni 2014

Sanord, Southern African–Nordic Centre, har valt ut Uppsala universitet bland sina 41 medlemsinstitut att bli vice ordförande för 2015 och 2016. Därmed blir Uppsala universitet automatiskt ordförande för samarbetsorganisationen 2017 och 2018.

Sanords 41 medlemmar valde Uppsala universitet med överväldigande majoritet. Därmed blir Eva Åkesson, som är Uppsala universitets representant i styrelsen, vice ordförande för de kommande två åren.

Ett vice ordförandeskap efterföljs av ett ordförandeskap, vilket innebär att Uppsala universitet blir ordförande för organisationen 2017–2018.

Sanord är en samarbetsorganisation för universitet och institut i södra Afrika och Norden, framförallt för att främja forskning och forskarkontakter, men även för studentmobilitet genom stipendier som möjliggör för afrikanska studenter att studera vid nordiska lärosäten.

Senast uppdaterad: 2021-02-04