Nya vicerektorer utsedda

4 juni 2014

Nu är det klart att Jörgen Hermansson, Stellan Sandler och Johan Tysk tillträder som nya vicerektorer i sommar.

Vicerektorerna ska bland annat verka för att forskningen och utbildningen som bedrivs inom vetenskapsområdet är av hög kvalitet. De företräder också sitt respektive vetenskapsområde inom och utom universitetet och ska också se till att främja vetenskapsområdets samverkan med det övriga samhället.

Vilka som den 1 juli tillträder som nya vicerektorer är nu klart. Jörgen Hermansson, professor i statskunskap, blir vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.  Stellan Sandler, professor i medicinsk cellbiologi, blir vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci och Johan Tysk, professor i matematik, blir vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Är det någon särskild fråga som du tycker är extra viktig att driva i ditt arbete som vice rektor?

Jörgen Hermansson: ”Min ambition som vice rektor blir att värna om att vårt universitet ägnar sig åt sina två huvuduppgifter: att bedriva undervisning och forskning av högsta möjliga kvalitet. Fokus bör riktas mot kärnverksamheten och huvudidén bör vara att både forskare och lärare kommer att göra ett så gott arbete som möjligt om de ges goda möjligheter och förtroendet att själva ta ansvar för sin verksamhet.”

Stellan Sandler: ”Att vi tillsammans inom vetenskapsområdet Medicin och Farmaci skapar bästa möjliga förutsättningar för forskning, utbildning, samarbete och samverkan inom universitetet och externt är det övergripande målet. Detta mål inbegriper anställda, studenter, lokaler, arbetsmiljö etc. Under de närmaste åren kommer sannolikt infrastruktur vara en viktig "ny" fråga för MedFarm pga att ett ökat ansvar för finansiering av infrastruktur har lagts på universiteten.”

Johan Tysk: ”Jag vill verka för en förstärkt ”vi-känsla” på fakulteten över ämnes- och institutionsgränser. Nya kontakter som då uppstår kan användas som grund för gemensamma forskningsansökningar och andra satsningar. En internationell kalibrering mot framstående utländska universitet av såväl forskning som undervisning är också en viktig del av vårt förändringsarbete.”

Senast uppdaterad: 2021-02-04