Humaniora och samhällsvetenskap i Uppsala i topp i ny rankning av svenska utbildningar

26 maj 2014

I Uranks årliga rangordning av utbildning vid svenska lärosäten hamnar de specialiserade universiteten och högskolorna som vanligt högst. Därefter kommer de breda universiteten med Lund och Uppsala främst. Uppsala universitet framträder även i år som främst i landet när det gäller utbildning inom området humaniora och samhällsvetenskap.

Urank jämför utbildningen vid 29 svenska lärosäten. Rankningen bygger på en sammanvägning av 27 olika variabler som belyser olika aspekter av utbildningen: studenterna, grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund.

Som vanligt i Urank hamnar specialhögskolor/-universitet främst. Därefter kommer de stora breda universiteten, med Lund och Uppsala i topp följt av Linköping, Göteborg och Stockholm. Jämfört med 2013 är förändringarna små.

- I totalrankningen jämförs verksamheter med mycket olika innehåll. Stora specialhögskolor jämförs med breda universitet som jämförs med mindre högskolor. Det blir lite som att jämföra äpplen med päron, säger Uppsala universitets prorektor Anders Malmberg. De specialiserade lärosäten som huvudsakligen erbjuder yrkesexamina och programutbildningar kommer oftast väl ut här.

Specialhögskolorna rekryterar studenter med goda förkunskaper till utbildningar med god genomströmning samtidigt som utbildningarna leder till en snabb etablering på arbetsmarknaden. Det ger poäng i Uranks rangordning. De stora universiteten har en större bredd i sitt utbildningsutbud som även innefattar kortare utbildningar av fortbildnings- och vidareutbildningskaraktär.

Här är 10-i-topp-listan för Urank 2014:

1.    Karolinska Institutet
2.    Handelshögskolan
3.    SLU
4.    KTH
5.    Chalmers Tekniska Högskola
6.    Lunds universitet
7.    Uppsala universitet
8.    Linköpings universitet
9.    Göteborgs universitet
10.    Stockholms universitet

Urank presenterar även en rankning uppdelad för områdena vård/medicin, teknik, naturvetenskap samt humaniora/samhällsvetenskap. Dessutom rankas också några utbildningar på programnivå: ekonom-, socionom-, jurist- och psykologutbildningar.

Liksom förra året framträder Uppsala universitet som främst i landet inom området humaniora/samhällsvetenskap. Inom områdena naturvetenskap och teknikvetenskap hamnar Uppsala universitet på fjärde plats och i vård- och medicinrankningen på åttonde respektive sjunde plats.

När det gäller enskilda utbildningsprogram så toppar Uppsala ekonom- och socionomrankningarna och ligger på andra plats i psykologi- och juristrankningen. Uppsala universitet kommer därmed bäst ut totalt i de fyra programrankningarna.

- Det är glädjande att ekonom- och socionomutbildningarna i Uppsala här framträder som landets främsta. Som alltid när det gäller rankningar kikar vi på materialet, men undviker att dra långtgående slutsatser, konstaterar Anders Malmberg.

Läs mer om Urank

Läs mer om universitetsrankningar

Senast uppdaterad: 2021-02-04