Covid-19-rapport den 22 januari

22 januari 2021

Kurvan för konstaterade fall av covid-19 vänder åter nedåt vid Uppsala universitet och det rapporteras också om en positiv tendens i stort inom landet. I denna rapport har det också tillkommit en ny siffra; antalet vaccinerade inom Uppsala län, vilket kan vara av intresse. 7003 invånare hittills, har fått sin första spruta och 55 sin andra dos.

Den nya universitetsledningen, med rektor Anders Hagfeldt i spetsen, har fattat sitt första beslut gällande coronasituationen vid universitetet. Beslutet innebär att tidigare rektorsbeslut med åtgärder för att motverka smittspridning, förlängs till den 7 februari. Uppsala universitet följer därmed regeringens riktlinjer.

I rektorsbeslutet undantas dock tio program inom vetenskapsområdet medicin och farmaci från beslutet, av synnerliga skäl. Den absoluta majoriteten av verksamheten inom universitetet ska dock i första hand fortsätta bedrivas digitalt, såväl undervisning som annat arbete.

Den 22 januari kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 515 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start 2020.

Av dessa är:

  • 429 studenter (varav 9 fall på Campus Gotland) – en ökning med 6 fall.
  • 11 doktorander – ingen ökning.
  • 75 anställda – en ökning med 8 fall, varav ett på Campus Gotland.

För första gången rapporteras fler konstaterande fall inom kategorin medarbetare vid (8 st) än inom kategorin studenter (6 st).

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 429 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 169 (+3) konstaterade fall
  • Med/Farm – 203 (+2) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 57 (+1) konstaterade fall

Samtliga 515 konstaterade fall kan kopplas till 237 olika kurser och program (olika terminer). 93 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.53 – 1363 st, v.01 – 1120 st och v.02 – 689 st. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.53 – 116 st , v.01 – 155 st och v.02 – 83 st.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet  vaccinerade i Uppsala län

Den 21 januari hade 7003 invånare fått sin första dos av vaccinet och 55 av dessa har också fått sin andra dos.
 

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.

Senast uppdaterad: 2021-02-04