Covid-19-rapport den 15 januari

15 januari 2021

Studenterna vid Uppsala universitet är inne i sin tentamensperiod för höstterminen 2020 och det innebär en ökad studentnärvaro på våra campus.

– Vi uppmanar studenterna att i första hand försöka finna goda hemalternativ för sina studier men vid tillfällen som de behöver nyttja campus, ska man fortsätta hålla en god distans och vara lyhörd på anvisningar från våra distansvärdar och campusväktare.

Det säger universitetets coronasamordnare Fredrik Blomqvist och rapporterar samtidigt att veckan har varit lugn utifrån ett coronaperspektiv. Region Uppsala har dock fortsättningsvis ett ansträngt läge ­– dock med en försiktig positiv tendens.

Den 15 januari kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 501 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet sedan höstterminens start 2020.

Av dessa är:

  • 423 studenter (varav 9 fall på Gotland) – en ökning med 18 fall.
  • 11 doktorander – ingen ökning.
  • 67 anställda – en ökning med 3 fall.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat.
Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 423 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 166 (+5) konstaterade fall
  • Med/Farm – 201 (+13) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 56 ( inga nya konstaterade fall)

Samtliga 501 konstaterade fall kan kopplas till 235 olika kurser och program (olika terminer). 90 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.52 – 1204 st, v.53 – 1363 st och v.01 – 1120 st. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.52 – 121 st, v.53 – 116 st och v.01 – 155 st.

Källa: Folkhälsomyndigheten
 

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.

Senast uppdaterad: 2021-02-04