Tio procent fler antagningar till våren

21 december 2020

Studenter på väg till Universitetshuset

Nu är andra urvalet för antagningen till vårterminen 2021 klart. Det totala antalet antagningar till Uppsala universitet har ökat med 10,5 procent jämfört med förra våren. Vid Uppsala universitet Campus Gotland är ökningen 15,3 procent. Läkarprogrammet och psykologprogrammet är svårast att bli antagen till.

Totalt antal antagningar till Uppsala universitet efter andra urvalet till vårterminen 2021 är 47 495, att jämföra med 42 972 antagningar vårterminen 2020, en ökning med 10,5 procent. Campus Gotland har 5 751 antagningar, en ökning med 15,3 procent jämfört med vårterminen 2020 då Campus Gotland hade 4 989 i urval 2.

Statistiken för Uppsala universitet gäller antal antagningar och inte antal antagna individer, eftersom en person kan antas till flera kurser och program.

Programmen med högst meritvärden – topp fem VT 2021

De fem program som har högst meritvärde vårterminen 2021 efter andra antagningsbeskedet. (Meritvärde inom parentes.)

Sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar 

 1. Psykologprogrammet (21,56)
 2. Läkarprogrammet (21,51)
 3. Juristprogrammet (20,63)
 4. Ekonomie kandidatprogram (19,95)
 5. Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (19.83)

Sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar

 1. Läkarprogrammet (21,78)
 2. Psykologprogrammet (21,66)
 3. Juristprogrammet (20,57)
 4. Ekonomie kandidatprogram (20,25)
 5. Dietistprogrammet (20,06

Högskoleprovet

 1. Läkarprogrammet (1,60)
 2. Psykologprogrammet (1,55)
 3. Juristprogrammet (1,25)
 4. Ekonomie kandidatprogram (1,20)
 5. Dietistprogrammet (1,20)

Senast uppdaterad: 2021-02-04