Covid-19-rapport den 4 december

4 december 2020

I veckorapporten gällande covid-19 vid Uppsala universitet, kan man se en klart vikande trend när det gäller smittspridningen inom universitetet.

Den 4 december (v 49) kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 399 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet sedan terminsstart.

Av dessa är:

  • 344 studenter (varav 5 på Gotland) – en ökning med 24 fall under senaste veckan.
  • 9 doktorander – en ökning med 1 fall under senaste veckan.
  • 46 anställda – en ökning med 5 fall under senaste veckan.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 344 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 146 (+4) konstaterade fall
  • Med/Farm – 147 (+6) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 51(+3) konstaterade fall

Fördelningen av dessa konstaterade fall är fortfarande relativt jämnt fördelade över Uppsala universitets olika campusområden.

Samtliga 399 konstaterade fall kan kopplas till 205 olika kurser och program (olika terminer). 55 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.46 –1351 st, v.47 – 1429 st och v.48 –1435 st. Det visar en något minskande tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Uppsalaregionen.

Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.46 – 237 st, v.47 – 172 st och v.48 – 232 st. Det visar en ökad tendens av antalet smittade jämfört med föregående vecka i Region Gotland.

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.

Senast uppdaterad: 2021-02-04