Problem med passagesystemet

9 september 2020

För närvarande är det problem med passagesystemen. Nya campuskort kan utfärdas, men det uppstår väntetid innan de börjar fungera.

Pågående terminsstart medför en stor belastning på våra system för passagekontroll och administration av campuskort. Långa väntetider för nya kortregistreringar och ändringar i tillträdesregler uppstår som en naturlig följd av detta.

Under det senaste dygnet har nämnda väntetider förlängts ytterligare till följd av tekniska problem. Man kan under rådande omständigheter behöva vänta upp till ett par dagar innan utdelade passerkort förses med aktuella behörigheter.

Ett intensivt arbete pågår för att komma tillrätta med nämnda problematik och vi ber om förståelse för att vissa störningar kommer att märkas av under hela perioden kring terminsstart.

Vänd dig till intendenturen eller receptionen på ditt campus om du har frågor.

Senast uppdaterad: 2021-02-04