Flera åtgärder ska minska smittspridningen

26 augusti 2020

Mycket är förberett på universitetets campus inför terminsstart för att minska smittspridningen av covid-19. Några stora utmaningar för dig som student är att hålla distansen vid laborationer på campus och vid värmning av medhavd mat i studentpentryt. Utlämning av campuskort kommer på flera håll att ske i tält.

Distans och utglesning är det som gäller tills vidare när höstterminen inleds och man följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. I lärosalar är antalet tillgängliga platser max 50, exklusive lärare, och avståndet mellan individer bör vara minst 1,5 meter. Vid all verksamhet ska utglesning (social distansering) eftersträvas för att minska smittorisken av covid-19. Något maxantal finns dock inte för läsplatser eller andra sittplatser i korridorer och matsalar, här räcker det med tillräckligt avstånd. 

Inför terminsstart har arbetet med åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 intensifierats. Skyltar, rollups, bordspratare och digitala skärmar hjälper till att påminna om vad man ska tänka på för att minska smittspridningen. Det finns också handsprit utplacerat på strategiska ställen. Det är viktigt att du som student följer de anvisningar som finns på campus. 

Studentpentryn öppna

På de flesta campus är grupprummen stängda och vad som är tillgängligt kommer att synas i systemet när du som student vill boka. Studenterna har också tillgång till korridorer och läsesalar i anslutning till den campusundervisning man följer – men det finns också en stark önskan om att du som student, i möjligaste mån, kan bedriva studier hemifrån, eftersom utglesningen innebär mindre utrymme och färre studieplatser. Till exempel så är endast en tredjedel av platserna i restaurangen i Ekonomikum tillgängliga och sådana begränsningar gäller över hela universitetet.

När det gäller studentpentryn på campus så har man valt att ha kvar alla mikrovågsugnar som tidigare.

– Ja ,vi resonerade som så att om vi skulle plocka bort häften av ugnarna, så skulle det bara resultera i att kön till studentpentryt blev längre, med ökad smittorisk. Vi hoppas nu bara att alla kan hålla distansen. Här på campus Ekonomikum har vi flyttat in mikrovågsugnarna i en stor lokal med rejält avstånd och vi har också öppnat upp en lärosal där studenterna kan äta sin mat, säger intendentursamordnare Peter Götlind.

Tält för utdelning av passerkort

Många campus kommer att sätta upp tält utanför sina entréer för att ta emot nya studenter som behöver campuskort. Ett gemensamt önskemål är att du som är ny student själv laddar upp ett foto till campuskortet, för att på så sätt  minska köerna vid utdelningen. Öppettiderna på campus har  begränsats något och du hittar öppettider och annan lokal information på din campuswebb.

En annan förhoppning är att alla – såväl studenter som lärare – ser till att hålla ett behövligt avstånd under de laborationer som måste ske på campus. Ett tillfälle då det annars är lätt att komma för nära varandra.

Öppet brev från rektor till alla studenter

Senast uppdaterad: 2021-02-04