Beslut om nya vicerektorer fattat

17 juni 2020

Den sista juni går mandatperioden ut för Uppsala universitets nuvarande vicerektorer och ställföreträdande vicerektorer. Rektor har nu beslutat vilka som blir de nya vicerektorerna för perioden 2020-07-01 – 2023-06-30.

Vicerektorerna är ordförande för respektive områdesnämnd vid Uppsala universitets tre vetenskapsområden. De ingår i rektors ledningsråd och deltar i universitetsgemensamma åtaganden.

Här är de nya vicerektorerna och ställföreträdande vicerektorerna för perioden 2020-07-01 – 2023-06-30:

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

  • Vicerektor Tora Holmberg, professor vid sociologiska institutionen
  • Ställföreträdande vicerektor Mattias Martinson, professor vid teologiska institutionen

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Vicerektor Mats Larhed, professor vid institutionen för läkemedelskemi
  • Ställföreträdande vicerektor Eva Tiensuu Janson, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Vicerektor Johan Tysk (omvald för ytterligare en period), professor vid matematiska institutionen
  • Ställföreträdande vicerektor Charlotte Platzer Björkman, professor vid institutionen för materialvetenskap

Senast uppdaterad: 2021-02-04