Emma är förskollärare i Visby

Emma Strömberg är 40 år och förskollärare i Visby.

Emma Strömberg är anställd på förskolan Myran i Visby sedan januari 2018. Här berättar hon om sina erfarenheter av lärarutbildningen och om sitt arbete med två och treåringar.

Jag började läsa  till förskollärare på Campus Gotland  hösten 2014 och tog examen januari 2018. Det bästa med utbildningen var att den var så tillgänglig för mig. Jag är en ”hemvändare” från Stockholm och kunde börja studera direkt efter en mammaledighet. Innan arbetade jag som barnskötare i Stockholm i nio år och tänkte att när jag flyttar ”hem” till Gotland då vill jag börja studera till förskollärare och så blev det. Min klass var mycket trevlig klass med klasskamrater i olika åldrar och med olika bakgrunder och erfarenheter.


"Jag tror att det är en fördel att vara del av en och samma klass under en längre tid - vi vågade bjuda på oss själva, stötta varandra och ha bra diskussioner. Det gav mycket kunskap och nya tankesätt."


Jag hade en fördel i mina studier att jag kunde läsa de teoretiska bitarna och omvandla dem till praktiska tankar och diskussioner under tiden eftersom jag hade erfarenhet av förskolan. Våra seminarier upplevde  jag som aktiva och fulla med diskussioner. Jag tror att det är en fördel att vara del av en och samma klass under en längre tid - vi vågade bjuda på oss själva, stötta varandra och ha bra diskussioner. Det gav mycket kunskap och nya tankesätt. Utbildningen gav mig trygghet och en personlig utveckling. Jag känner mig både trygg i min yrkesroll och trygg i personliga utmaningar. 

Det bästa med läraryrket är att få vara en del i någons utveckling, det är så givande att få se barn utvecklas. Att arbeta i team och att få vara kreativ både i utmanande situationer och i den dagliga undervisningen är också något som berikar min vardag. 

Mitt medskick till blivande studenter...  Detta är otroligt roligt och kreativt att få vara lärare. Våga prova! Du kan i alla fall söka och se om det är något för dig. Uppsala universitet Campus Gotland håller en hög nivå i undervisningen och det är en fantastisk att bo och studera på ön. I medier så framställs läraryrket som mycket stressande. Jag tror att det beror på vart man hamnar. Jag får det stöd och den fortbildning jag behöver för att utvecklas och möjlighet att anta utmaningar och förutsättningar att arbeta mot måluppfyllelse. 

Daniel jobbar på mellanstadiet i Fole

Daniel Molthon Sundberg, 44 år från Visby.

Daniel Molthon Sundberg läste till lärare på distans mellan åren 2009 och 2013. Då fanns ingen lärarutbildning i Visby. Idag har han varit lärare i fem år och arbetar på ett mellanstadium i Fole på norra Gotland.

Jag läste till lärare på distans vid Högskolan i Dalarna. Distansstudierna passade mig utmärkt tack vare en stark motivation till att plugga och vilja att bli lärare. Efter utbildningen arbetade jag i förskolan och därefter som lärare i fritidshem. En väldigt nyttig resa innan mitt yrke som mellanstadielärare då jag fick se skolans tidiga år och erfarenhet från de stadierna. Jag arbetar idag Fole skola där jag har en klass 4. Jag undervisar även i matematik i årskurs 6. 

Det bästa med utbildningen till lärare är de teoretiska delarna som varvas med praktik och seminarier. Jag kände under de här åren en otrolig närhet till yrket. Det absolut roligaste var samtalen och diskussionerna om litteraturen och föreläsningarna. Intressant hur människor tänker olika kring utbildning och pedagogikens grunder men att vi nästan alltid landar på samma grund - att forskning och beprövad erfarenhet måste ligga till grund för de pedagogiska val som vi gör som lärare.


"Min roll är till stor del att fungera som en byggställning för eleverna. Att stötta och hjälpa till med strategier för att sedan låta eleverna nå kunskapen på egen hand."


Det bästa med läraryrket tycker jag är närheten till människor - både stora och små. Människor som har erfarenheter och bagage som vi tillsammans använder för att utvecklas så mycket som möjligt. Min roll är till stor del att fungera som en byggställning för eleverna. Att stötta och hjälpa till med strategier för att sedan låta eleverna nå kunskapen på egen hand. Den största glädjen får jag i arbetet när jag märker att en elev tar en strategi som fungerar och anpassar den till sin egen. Jag blir överflödig i arbetet, då är vi redo att gå vidare med nya utmaningar.  

Till dig som funderar på att söka till Campus Gotland för att plugga till lärare kan jag bara säga KÖR! Jag har arbetat med många olika saker under mitt yrkesliv men jobbet som lärare toppar allt. Efter åren med studier, som är otroligt givande och lärorikt, kommer du att komma till ett social, omväxlande, snabbt, glädjefyllt och stöttande arbete där du varje dag får möjlighet att se glädjen och nyfikenheten i människors ansikten. Heja dig! 

Senast uppdaterad: 2021-03-22