Emma är förskollärare i Visby

Emma Strömberg är 40 år och förskollärare i Visby.

Emma Strömberg är anställd på en förskola i Visby. Här berättar hon om sina erfarenheter av lärarutbildningen och om sitt arbete med två- och treåringar.

Jag började läsa  till förskollärare på Campus Gotland 2014 och tog examen 2018. Det bästa med utbildningen var att den var så tillgänglig. Jag är en hemvändare från Stockholm och kunde börja studera direkt efter en mammaledighet. Innan arbetade jag som barnskötare i Stockholm i nio år och tänkte att när jag flyttar hem till Gotland då vill jag börja studera till förskollärare och så blev det. Min klass var mycket trevlig med klasskamrater i olika åldrar och med olika bakgrunder och erfarenheter.


"Jag tror att det är en fördel att vara del av en och samma klass under en längre tid - vi vågade bjuda på oss själva, stötta varandra och ha bra diskussioner. Det gav mycket kunskap och nya tankesätt."


Jag hade en fördel i mina studier att jag kunde läsa de teoretiska bitarna och omvandla dem till praktiska tankar och diskussioner under tiden eftersom jag hade erfarenhet av förskolan. Våra seminarier upplevde jag som aktiva och fulla med diskussioner. Jag tror att det är en fördel att vara del av en och samma klass under en längre tid. Vi vågade bjuda på oss själva, stötta varandra och ha bra diskussioner. Det gav mycket kunskap och nya tankesätt. Utbildningen gav mig trygghet och en personlig utveckling. Idag känner jag mig både trygg i min yrkesroll och trygg i mina personliga utmaningar. 

Det bästa med läraryrket är att få vara en del i någons utveckling. Det är så givande att få se barn utvecklas. Att arbeta i team och att få vara kreativ både i utmanande situationer och i den dagliga undervisningen är också något som berikar min vardag. 

Mitt medskick till blivande studenter...  Det är otroligt roligt och kreativt att få vara lärare. Våga prova! Du kan i alla fall söka och se om det är något för dig. Uppsala universitet Campus Gotland håller en hög nivå i undervisningen och det är en fantastisk att bo och studera på ön. I medier så framställs läraryrket som mycket stressande. Jag tror att det beror på vart man hamnar. Jag får det stöd och den fortbildning jag behöver för att utvecklas och möjlighet att anta utmaningar och förutsättningar att arbeta mot måluppfyllelse. 

Senast uppdaterad: 2023-02-22