Campus Camp 2022

Den 18 maj sände vi direkt med fokus på studier och studentlivet i Visby. Här fanns även möjlighet att träffa lärare och studenter från lärarprogrammen vid Campus Gotland online. Se inspelningen från Campus Camp 2022

Så här gör du för att söka till lärarprogrammen i Visby

  1. Skapa ett användarkonto på antagning.se om du inte har ett sedan tidigare. Om du redan är student vid något universitet eller högskola och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in och göra din anmälan
  2. Logga in på antagning.se
  3. Gör din anmälan till FörskollärarprogrammetGrundlärarprogrammet f - 3 eller Grundlärarprogrammet 4 - 6 från och med 15 mars till senast 19 april 2022. Sen anmälan öppnar 15 juli.

Stort behov av nya lärare

Enligt Skolverkets senaste prognos saknas 12 000 nyutexaminerade lärare och förskollärare år 2035. Störst är behoven i Uppsala och på Gotland under den närmaste femårsperioden.

jobba under tiden du pluggar

Vi rustar dig som ska bli framtidens lärare. Som student hos oss har du chans att arbeta deltid på en av Gotlands grundskolor under studietiden. En fantastiskt möjlighet att skaffa värdefulla erfarenheter och goda kontakter på arbetsmarknaden.

Läs mer om Region Gotlands läraraspirantanställning.

KARRIÄRVÄGAR I OCH UTANFÖR SKOLAN

Lärarutbildningen lägger grunden för ett omväxlande och spännande yrkesliv, inte bara i skolan. I samhället finns en stor efterfrågan på ledarens egenskaper och pedagogiska förmågor. Inom skolans verksamhet finns möjlighet att avancera som förstelärare och specialpedagog, eller varför inte rektor? Utbildningen öppnar även upp för en forskarutbildning i didaktik.

Funderar du kring olika yrkesvägar med din lärarutbildning? Läs mer om arbetsliv och karriär på UU Karriär

Om Campus Gotland

På Uppsala universitets nyaste campus finns omkring 2 400 helårsstudenter, varav 1 500 campusstudenter, och 230 anställda. Här bedrivs excellent utbildning och forskning i en tvärvetenskaplig och internationell miljö med särskilt fokus på hållbar utveckling. Som student kan du engagera dig i vår tids utmaningar, både genom din egen lärarutbildning och utvecklingen av Campus Gotland.

Studera och bo i Visby

Praktik på Gotland eller utomlands

Kom nära vardagen och testa dina nya kunskaper i skolan. Tack vare vårt nära samarbete med Region Gotland garanterar vi praktik på en av våra många partnerskolor.

Alla studenter vid Uppsala universitets lärarprogram har möjlighet till en utlandstermin på ett universitet i Europa, eller praktik, alltså verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i utlandet. Lärarstudenter vid Campus Gotland har till exempel valt att göra sin praktik på skolor i Tjeckien, Spanien, Frankrike och Skottland.

Studierektor för grundskollärarutbildningarna

Stellan Sundh

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
stellan.sundh[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 83080498-108308
Mobiltelefon:
073-4618616
Senast uppdaterad: 2022-05-27