Searching for Sustainability 2023

Ett tvärvetenskapligt evenemang med fokus på socialt- och kunskapsmässigt utbyte för nya hållbarhetsstudenter och lärare vid Campus Gotland.

Utbildare från olika discipliner vid Uppsala universitet Campus Gotland anordnar sedan 2018 introduktionsdagar inom ramen för sina respektive hållbarhetsprogram. Syftet är att skapa utrymme bland studenter och lärare att mötas över ämnesgränserna för att träna på att tackla hållbarhetsutmaningar som vi står inför, samt en grund för kollaborativt, kreativt och kritiskt lärande.

Ambitionen är också att påbörja en process som öppnar upp för nya relationer och möjligheter inom enskilda studier, både på kurser och program. 

Introduktionsdagarna arrangeras av, och är öppen för studenter vid, följande utbildningar:

Evenemanget genomförs på engelska.

Program

Wednesday, 6 September

13.00-14.00 Introduction and program presentations (room B51)
14.00-14.30 Fika/mingle (room B51)
14.30-15.30 Key-note speaker: Sofia Ahlberg, Uppsala Univeristy “Sustainability Education: Magic for Times of Climate Emergency” 
More information about Sofia Ahlberg
15.40-16.15 Discussions (room B51)
16.15-16.30 Information about the excursion and rapping up (room B51)

Thursday, 7 September

Excursion on The Mission
08.30-16.00 Östergarnslandet – Bustrip!
The Mission: Sustainability Experiment (9.30-12.00)
Lunch (12.00-13.00)
Interdisciplinary ecosystem project (13.00-15.00)

Friday, 8 September        

08.30-16.00 Transformative learning workshops. B51 (everyone gather in B51 in the morning) and B22/B23.
Literature reflections. Seminar leaders: Lovísa and Simon
Climate change-stakeholder-role-play. Workshop leader: Alexandra and Olivia
Sustainability initiatives on Campus Gotland. Lovisa and Viktor

16.00 Snacks by the sea If weather allows

Koordinator

Lovísa Eiríksdóttir

Universitetsadjunkt vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
lovisa.eiriksdottir[AT-tecken]fek.uu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-28