Searching for Sustainability 2022

Ett tredagar tvärvetenskapligt evenemang med fokus på socialt- och kunskapsmässigt utbyte för nya hållbarhetsstudenter och lärare vid Campus Gotland.

Utbildare från olika discipliner vid Uppsala universitet Campus Gotland har beslutat att återigen anordna introduktionsdagar inom ramen för sina respektive hållbarhetsprogram. Syftet är att skapa utrymme bland studenter och lärare att mötas över ämnesgränserna för att tackla de hållbarhetsutmaningar som vi står inför, samt en grund för kollaborativt, kreativt och kritiskt lärande. Ambitionen är också att påbörja en process som öppnar upp för nya relationer och möjligheter inom enskilda studier, både på kurser och program. 

Introduktionsdagarna arrangeras av, och är öppen för studenter vid, följande utbildningar:

Evenemanget genomförs på engelska. Läs mer om introduktionsdagarna 2022 på den engelska sidan som du hittar genom att växla språk uppe till höger på den här sidan.

Program

Wednesday, 7 September

13.00-14.00 Introduction and program presentations (room B51)
14.00-14.30 Fika/mingle (room B51)
14.30-15.30 Key-note speaker: Isabel Rimanoczy, convener of the UN PRME working group of Sustainability Mindset and Doctor of Education (Ed.D.) (Virtual) (room B51)
More information about Isabel Rimanoczy
15.40-16.15 Discussions (room B51)
16.15-16.30 Information about the excursion and rapping up (room B51)

Thursday, 8 September

Excursion. The group will be divided into three smaller groups and do the activities on different times

8.30-15.30 Eco-village (Excursion), Östergarnslandet (Excursion), Meditation at Herrvik (Excursion)

Friday, 9 September        

09.00-15.00 Transformative learning workshops

Climate change-stakeholder-role-play
Workshop leader: Oleksandra Khalaim (room B22/B23)

Transformative engagement methods
Workshop leader: Lovísa Eiríksdóttir (room B22/B23)

Sustainability initiatives on Campus Gotland.
Leader: Fie Broker-Bulling (room B22/B23)

16.00 -  BBQ by the sea and art-based learning experience

Koordinator

Senast uppdaterad: 2022-11-30