Introdagar för masterstudenter

Uppsala universitet Campus Gotland bjuder in studenter vid program med fokus på hållbar utveckling till introduktionsdagarna Searching for Sustainability - en mötesplats för lärare och studenter med olika bakgrund. Här påbörjar vi en kritisk diskussion om vad hållbarhet innebär och arbetar tillsammans över program- och ämnesgränserna med vår tids stora utmaningar.

Searching for Sustainability 2023

Studenter utforskade hållbarhet tillsammans under ämnesöverskridande introduktionsdagar, nyhet 17 november 2022

Filmen nedan är inspelad under det första evenemanget som ägde rum 2018.

OM VILDA HÅLLBARHETSUTMANINGAR

De flesta av oss vill leva ett gott liv. Samtidigt måste jordens resurser räcka till för alla och förvaltas på ett hållbart sätt. Utmaningarna som uppstår är många gånger komplexa och svårlösta inom en rad områden som klimat, rättvisa och biologisk mångfald.

Forskningen beskriver dem som "vilda", på engelska wicked, och de kännetecknas av att sakna klara och tydliga lösningar som varken är rätt eller fel. Vilda problem hänger samman, är beroende av varandra och kan förklaras på olika sätt.

SÅ KAN VI TACKLA WICKED ISSUES
  • nya angreppsätt
  • olika perspektiv
  • kreativa ideér
  • system- och framtidstänkande
Senast uppdaterad: 2023-08-24