Sustainability Talks at Campus Gotland

Sustainability Talks är en seminarieserie på Campus Gotland med ambitionen att koppla samman utbildning och forskning med de globala hållbarhetsmålen. Här varvas gästföreläsningar med att studenter själva får möjlighet att presentera sina arbeten. Seminariet bildar en tvärvetenskaplig miljö och mötesplats för öppna diskussioner kring vår tids hållbarhetsfrågor.

Sustainability Talks är öppet för alla. För mer information, prenumerera på seminariets nyhetsutskick eller skicka ett mail till sustainabilitytalks@campusgotland.se

Bli medlem

NÄSTA SEMINARIUM

Sustainability in the Reality of War

Datum: 29 oktober
Tid: 16:00-18:00
Plats: Campus Gotland sal B25/B27

Ofta när vi pratar om hållbarhet handlar det om att vi ska försöka minska våra utsläpp genom att flyga mindre, källsortera eller ändra vår konsumtion. Men för många människor är detta helt ovidkommande, de lever i krigets verklighet. 

Under det här seminariet kommer Gotlandsbaserade fotografen Hady Kareka prata om och visa sina bilder från krigsdrabbade områden i Mellanöstern. Utställningen formar ett samtal om krig, konflikt och utsatthet i relation till hållbar utveckling där du som deltagare får möjlighet att reflektera och interagera tillsammans med andra.

Vi välkomnar alla som är intresserade av att delta. Observera att starka bilder visas.

Sustainability Talks Writing Retreat 2019

Under våren gästades Campus Gotland av tolv doktorander från universitet i Sverige, Tyskland, Frankrike och Sydafrika i syfte att skapa nya nätverk, utbyta kunskap samt få stöd i sina avhandlingsarbeten om hållbar utveckling. Läs mer

Seminarier

Building a University for the Common Good? Addressing Climate Change Together

28 mars 2019 |  Uppsala universitets tredje gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap Keri Facer om vad som krävs för att bygga en stark samverkan mellan universitet och samhällen i syfte att mildra och anpassa samhället till klimatförändringarna och dess effekter.

Till inspelningen

Filmvisning - IF A TREE FALLS

20 februari 2019 |  Dokumentärfilmen 'IF A TREE FALLS' berättar historien om Earth Liberation Front och dess medlemmar. Reflektion och diskussion med miljöjurist Gunilla Högberg Björck.

Trailer

To imagine global change - beyond thought and through emotion

7 december 2018 |  Vår kollektiva existens står inför stora utmaningar. Hur kan vi inspirera och inspireras till att agera och ställa frågor på nya sätt i en värld som behöver nya och kreativa förhållningsätt och metoder? Vanessa de Oliveira Andreotti, University of British Columbia, Canada.

Till inspelningen

Shojin Cuisine and Food design

23 oktober 2018 | Den buddistiska stjärnkocken Toshio Tanahashi delar med sig av sina erfarenheter av den vegetariska kokkonsten Shojin ryori.

Towards renewable energy

26 september 2018 | Karin Edberg, doktorsexamen i sociologi vid Södertörns högskola med inriktning mot energiutmaningar, och Nermina Saracevic, före detta masterstudent vid Campus Gotland med fokus på vindkraft samt vinnare av Global Swede 2018, berättar om sina arbeten och vägar mot hållbar energi.

Sustainability Symposium 2018

1 juni 2018 | Studenter från magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning presenterar sina uppsatser.

Sustainability Talks skrivretreat

9-14 april 2018 | Inbjudna doktorander inom hållbar utveckling bjuds in till skrivretreat och kunskapsutbyte på Campus Gotland.

Climate change - a perfect moral storm? 

7 februari 2018 | Hur kan vi relatera till och bidra till lösningar på vår tids största sociala och miljömässiga utmaningar? Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap.

Till inspelningen

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet.

Till inspelningen

Filmseminarium The Venice Syndrome

8 november 2017 | Dokumentären skildrar det ökande fenomenet massturism i populära städer och är särskilt relevant för Visby som nu satsar på kryssningsturism. Diskussion efteråt med studenter, lärare, och lokalbor om kulturarv, bevarande och massturismens effekter.

Trailer

What does water mean to us?

20 september 2017 | Anna E Weiser har arbetat med ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland där hon spelat in och fotograferat åar och vattendrag för att utforska kopplingen mellan människor och vatten som resurs. David O. Kronlid, Swedesd, berättar om ett pågående forskningsprojekt som belyser kunskapsluckan som uppstår inom organisationer och institutioner när man tvingas hantera hållbarhetsfrågor, exempelvis vattenbrist.

Sustainability Symposium 2017 

2 juni 2017 | Studenter från över tio länder inom Magisterprogram i hållbart företagande och ledning vid Campus Gotland presenterar sina uppsatser inom en mängd olika områden, bland annat kring vattensituationen på Gotland, om lokalt näringslivs hantering av hållbarhetsfrågor, sociala innovationer, hållbar livsmedelproduktion mm.

Till inspelningen

Accelerating towards Paris: how informed hope & action can Trump despair

22 februari 2017 | Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap.

Till inspelningen

The battle of sustainability will be won or lost in cities

6 november 2016 | Thomas Elmqvist, Professor vid Stockholm Resilience Centre deltog i FN:s konferens om hållbar stadsutveckling Habitat III där den nya agendan New Urban Agenda (NUA) som ska sätta politiskt fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till urbaniseringen de kommande 20 åren antogs. Seminariet är en unik möjlighet att få insyn i arbetet med hållbar stadsutveckling på lokal, regional och global nivå.

Till inspelningen

On the roads towards greater responsibility. A critical approach to a sustainable lifestyle

14 september 2016 | Jesse Schrage, tidigare student, Uppsala universitet.

Do we aid by choosing fairtrade? 

Isabelle Guselin, tidigare student, Uppsala universitet.

Report from Paris: International cooperation and the challenge of climate change

27 januari 2016 | Doreen Stabinsky, professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine, USA och Uppsalas första gästprofessor i Climate Change Leadership på Niklas Zennströms klimatprofessur.

Till inspelningen