Konstnärlig start på hösten för doktoranderna vid forskarskolan i hållbar utveckling

2021-09-29

Doktorander diskuterar hur forskning och konst kan bidra till ökad hållbarhet. På bilden
syns figurer från den virtuella värld som skolelever i Visby hjälpt till att skapa.
Foto: Viktor Jacobsson ​​

Hur kan konst och vetenskap samverka för att stärka arbetet kring komplexa hållbarhetsutmaningar? Det var en av frågeställningarna när Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola i hållbar utveckling vid Campus Gotland startade efter sommaruppehållet tillsammans med konstnärer från Massachusetts Institute of Technology (MIT). Fokus för arbetet var en virtuell konstinstallation vid den nya planerade stadsdelen Visborg i Visby.

– Det är mycket som förenar oss forskare och konstnärer. Vi har förutsättningar att betrakta och observera vår omgivning i väldigt stor utsträckning och möjlighet att utmana våra egna perspektiv och föreställningar, säger Gurbet Peker, doktorand i etnologi som forskar om hur hållbarhet på Gotlands landsbygd.

I utvecklingen av det nya bostadsområdet "Visborg" i Visby är hållbarhetsperspektivet centralt. Som en del av arbetet har ett konstprojekt pågått under ett par år i syfte att inkludera konstnärliga perspektiv i planeringsprocessen. Konstnärerna har arbetat tillsammans med skolelever för att väcka frågor om hur olika livsformer kan samexistera. Tillsammans har man skapat en virtuell miljö som kan upplevas med hjälp av mobiltelefoner.

– Vi vill engagera allmänheten i miljöfrågor och involvera även den yngre generationen. Det här är ett sätt att förändra hur vi tänker om världen men även vilken pedagogik vi använder oss av, säger konstnären och forskaren Gediminas Urbonas från Massachusetts Institute of Technology (MIT) som tillsammans med Nomeda Urbonas ligger bakom konstinstallationen ”The Swamp Observatory”.

Den nya stadsdel Visborg är det hittills största exploateringsprojektet på Gotland. Bland annat
planeras för ett antal dagvattendammar i området. Doktoranderna och konstnärerna besökte
platsen för att reflektera och diskutera hållbarhetsfrågor kopplade till projektet.
Foto: Nomeda Urbona

Inför terminsstarten av det nya akademiska året bjöds doktoranderna vid forskarskolan in för att bidra till konstprojektet med perspektiv utifrån sina respektive forskningsområden. Den två dagar långa workshopen med seminarier och exkursion till den nya stadsdelen kunde genomföras tack vare ett samarbete mellan Baltic Art Center (BAC) och Uppsala universitet.

Helena Selder är konstnärlig ledare på BAC och fascinerades av diskussionen som följde när forskarstudenterna från olika discipliner förde fram sina perspektiv på konstnärernas arbete.

– Ett övergripande mål för oss är att skapa ett kreativt flöde mellan de konstnärer som gästar oss och lokalsamhället på Gotland. Konsten har en förmåga att absorbera och gestalta komplexa frågor om vad det är att vara människa idag, säger Helena som gärna vill se ett fortsatt utbyte mellan konst och hållbarhetsforskning.

Med hjälp av teckningar som elever från Atheneskolan i Visby ritat skapar konstnärerna en virtuell värld som blandar fiktion och verklighet och öppnar upp för diskussion kring hållbar utveckling. Steven Bachelder, tidigare professor på Institutionen för Speldesign på Campus Gotland, har programmerat 3d-miljön. Foto: Viktor Jacobsson

Jenny Helin är föreståndare för den tvärvetenskaplig forskarskolan vid Campus Gotland. Hon betonar att nya samhällsutmaningar behöver mötas genom att arbeta tillsammans över disciplinära gränser.

– Konst och vetenskap kan bidra till nya insikter och till att ifrågasätta idéer som vi tar för givet. Det finns också en stor nyfikenhet av att lära från konstnärligt arbete för att utveckla forskningsprojekt till såväl innehåll som form. Att våra doktorander arbetar med dessa konstnärer är därför ett sätt för oss att utveckla våra forskningsprojekt.

Gediminas Urbona, professor, Massachusetts Institute of Technology (MIT)/ Urbonas Studio, Jenny Helin, föreståndare, forskarskolan i hållbar utveckling, Uppsala universitet Campus Gotland, Helena Selder, konstnärlig ledare, Baltic Art Center (BAC) och Nomeda Urbonas, konstnär, Urbonas Studio var nöjda med workshopdagarna. Foto: Viktor Jacobsson

Konstgruppen Urbonas Studios arbete har skett som en del av projektet ’Konst i Stadsutveckling Visborg’ - en samverkan mellan Statens konstråd, Region Gotland och Baltic Art Center (BAC) under 2019-2020. Projektet ”The Swamp Observatory” fortsätter och en presentation av den virtuella miljön planeras äga rum under våren 2022.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2022-06-15