GRASS Visiting Fellow Programme

Baltic Art Center (BAC) och Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling har tillsammans startat Sveriges första konstnärliga gästforskarprogram. Syftet med programmet är att berika Uppsala universitet Campus Gotland med konstnärliga processer och experiment, exkursioner och utställningar för att bidra till ökad nyfikenhet, medvetenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor.

Evenemang inom GRASS Fellow

Läs mer

Ny samverkan för konst och hållbarhetsforskning på Campus Gotland Nyhet 2022-01-24

Med Stöd av Region Gotland, Kulturrådet och Statens konstråd

Senast uppdaterad: 2022-11-10