Utbildning inom Hållbara besök

Forskningsprogrammet Hållbara besök samarbetar med masterprogrammen i Hållbar destinationsutveckling (Sustainable destination development) från och med hösten 2018.

Programmen är internationella och har alltså engelska som undervisningsspråk.

Programmen är sökbara via Antagning.se.

Utbildningarna kommer förbereda studenterna för att kunna arbeta för hållbar destinationsutveckling i besöksnäringsintensiva regioner världen över. Utexaminerade studenter kommer att kunna bidra med hållbarhetsperspektiv inom strategiskt- och utvecklingsarbete inom offentlig förvaltning, på destinationsbolag, inom besöksnäringsföretag samt genom att som entreprenörer starta ny verksamhet.

Utbildningen präglas genomgående av hållbarhetsperspektiv och av samverkan med besöksnäringen, regionen, länsstyrelsen och organisationer på Gotland: studenterna kommer att arbeta med riktiga hållbarhetsutmaningar som Gotland står inför, och på så sätt få omsätta sina kunskaper praktiskt. Gotland används som "case" vilket översätts till de generella utmaningar som besöksnäringsintensiva regioner globalt står inför. Studenterna kommer att kunna välja mellan tre inriktningar, entreprenörskap, kulturarvspolitik samt naturbaserad turism, för att skapa den specifika profil de själva önskar.

Frågor om utbildningarna?

Ulrika Persson-Fischier är kontaktperson om du har några frågor kring våra utbildningar inom  Hållbara besök.