Kontakta Hållbara besök

Fredrik Sjöstrand är ordförande och svarar på övergripande frågor kring forskningsprogrammet.

Hållbara besök, styrgrupp fr o m maj 2019

Karin Ågren

Karin Ågren är forskare och lärare i ekonomiskhistoriska institutionen vid Uppsala universitet. Hon har forskat om besöksnäringen i Sverige ända sedan disputationen år 2007. Karins avhandling Köpmannen i Stockholm behandlade de stora grosshandlarnas ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet. Sedan bytte hon forskningsmässigt tid men inte rum. Hennes bok Stad till Salu behandlar Stockholms turistorganisations utveckling mellan 1936-2011. Idag forskar Karin om organisering av destinationsbolag och destinationsutveckling.

Fredrik Sjöstrand

Fredrik Sjöstrand är lektor i organisationsteori vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Han är programansvarig för det internationella masterprogrammet Hållbart företagande och ledning vid Campus Gotland samt är återkommande gästlärare vid University of Western Cape i Sydafrika. Fredrik disputerade 2004 vid Stockholms universitet med avhandlingen Nätverkskoordineringens dualiteter. Har bland annat forskat kring nätverksorganisering och virtuella organisationer, informationsteknologi, hållbarhet, vindkraft och destinationsutveckling.