Konferenser och workshops - Hållbara besök

Kalendarium

Planerad verksamhet 2020

Augusti 2020: Baltic Universty Programme konferens i Visby 24- 28 augusti där forskare inom Hållbara Besök uppmanas att delta.

23 september kl 14.00-16.00 Island Studies
The Island and Seascape Research Cluster is proud to welcome you all to this webinar, with three of the world’s leading island studies scholars, Godfrey Baldacchino Adam Grydehøj, and Jonathan Pugh! They will share with us their perspectives and reflections on the history and development of Island studies, its centers and peripheries, and current frontlines and debates. Link to the webinar (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/364195591

December 2020: Hållbara besök ordnar workshop tillammans med Swedesd.

Löpande under året: Styrgruppen kommer ha möten i samband med de inplanerade aktiviteterna.

Konferenser och workshops - 2019

December 2019:
Workshop 13 december för studenter och lärare på masterprogrammet Hållbar Destinationsutveckling samt för forskare inom Hållbara besök. Swedesd arrangerade inom ramen för uppdraget ESD Learning Lab. Workshopen ägnades åt det globala hållbarhetsmålet nr 17 och hölls på Campus Gotland.

September 2019:
Sustainable tourism development is key to keeping the delicate balance between the economic benefits of the growing industry, improving the life quality of the local residents, and preserving the cultural and natural heritage of the tourist destinations. This means viable tourism from a wide range of factors including nature, culture, and architecture, but also from a perspective that takes the local population, local and regional business and the visitors experience into account as well. In the new digital era, the aim of the conference was to provide a forum for researchers, practitioners, and professionals from both the industry and the academia to share their newest research findings and results.

Sustainable tourism in the digitial world” was an international conference arranged between 24-25 of September by the project The project Sustainable visits - between the map and tourists reality in collaboration with the research network NECTAR, cluster 5.

At a workshop on September 26th, local entrepreneurs on Gotland as well as actors who work at a more general level with cruise travelers discussed different challenges together with the international researchers from the conference. The aim was to collaborate in a service design-inspired process. The purpose was to provide support for Gotland to offer activities and events outside Visby to the cruise tourists.

Sponsors of the conference and workshop were:

Logotyper

Maj 2019:
Forskarseminarium måndag 6 maj 2019. Fem av de sex projekt som ansökte om finansiering under hösten 2018 presenterades och diskuterades. Ilan Kelman lektor i Risk, Resilience and Global Health, vid University College London, England och professor vid universitet i Agder, Kristiansand, Norge, var inbjuden gäst till seminariet.

Workshop med Swedesd 6 - 7 december 2018

En workshop genomfördes 6-7 december 2018 för Hållbara besök på Gotlands museum. Swedesd var arrangör som en del i deras nya uppdrag "ESD Learning Lab".

Den första dagen var för forskare där vi fick diskutera våra egna forskningsprojekt i relation till de 17 globala hållbarhetsmålen.

Den andra dagen blev ett kreativt möte mellan forskare och studenter med lärare från vårt eget masterprogram, Hållbar destinationsutveckling, fortfarande med hållbarhetsmålen i tankarna. Vi jobbade bland annat gruppvis med att exemplifiera ”hållbarhetsfrön” som har möjlighet att växa sig starka. Många förslag kom upp som vi tänkte vidare kring. Vad skulle hända med Gotland om det vi föreslog skulle bli det vanliga sättet att leva på? Vi hade god hjälp av appen SDGs in Action, som lätt kan laddas ner. Swedesd såg workshopen som en början på ett fortsatt samarbete i samma anda, vilket är mycket glädjande.

Seminarium - december 2017: Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps

Ett tvådagars seminarium med särskilt inbjudna gäster från Sverige, Norge, Danmark och Belgien om guider, guidning och hållbarhet.

Programme for "Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps (pdf)

Photos from Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps

Attendees were very engaged and kept our panellists (Owe Ronström, Uppsala University and Noel Salazar, University of Leuven, Belgium) busy with plenty of interesting questions.

Professor Noel Salazar (University of Leuven, Belgium) presented on resistance vs. resilience in tour guiding.

Tour guides from Gotland and Stockholm brought to the table many interesting issues. Panelists: Owe Ronström Uppsala University, Reidar Mykletun, University of Stavanger, Inga Andersen tour guide Denmark, and Jane Widtfeldt Meged University of Roskilde, Denmark.

Inga Andersen, one of our invited speakers from  Denmark, enjoying the view.

Consuelo Griggio conference organizer, Uppsala University having fika with Hans Gelter Guide Natura and former Luleå University of Technology, Sweden.

Hans Gelter Guide Natura and former Luleå University of Technology, Sweden presented on the transmodern guide and sustainability.

Owe Ronström Uppsala University talked about the spaces and roles inhabited by tour guides, in particular on interface, exformation, and the Hermes’ dilemma.

Inga Andersen tour guide, Denmark talked about the multisensorial ways tour guides can foster sustainability.

Open discussions. Panelists: Owe Ronström Uppsala University, Noel Salazar University of Leuven, Belgium and Hans Gelter Luleå University of Technology and Guide Natura, Sweden.
Jane Widfeldt Meged University of Roskilde, Denmark presented her research on the challenges facing the tour guide profession in the next future.
Panelists Owe Ronström Uppsala University, Reidar Mykletun University of Stavanger, Norway Inga Andersen tour guide, Danmark, and Jane Widfeldt Meged University of Roskilde Danmark.
An engaging panel with Consuelo Griggio and Owe Ronström Uppsala University and Dineke Koerts University of Breda, The Netherlands.

Presentations on Youtube from Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps

Presentations (pptx and pdf files) from Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps

Presentation - oktober 2017

Under Visbydagen presenterade historikern Åke Sandström sin och sin kollega Michael Scholz (båda vid Uppsala Universitet, Campus Gotland) forskning om turismhistoria på Gotland.

Presentationsmaterial (pdf)

Seminarium - maj 2017

Seminarium med föredrag om kryssningsturism av Svein Larsen, Universitet i Bergen) och om turism och kulturarv av Katia Basili, världsarvssamordnare i Venedig, följt av diskussioner om hållbar besöksstrategi för världsarvet Hansestaden Visby och Gotland.

September 2016: Hållbara besök, symposium nr 2.

Ett tvådagars symposium med presentationer av programmets forskare och med keynotes av Tomas Hylland Eriksen, antropolog, Universitetet i Oslo, och Eddy Nehls, etnolog, Högskolan Väst.