Forskning om Hållbara besök

Hållbara besök är ett långsiktigt mång- och tvärvetenskapligt program för forskning, utbildning, samverkan vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Sedan starten 2014 till 2018 har 30 lärare och forskare från 13 institutioner vid 4 fakulteter samarbetat i ett stort antal forskningsprojekt, i projekt för ny utbildning på avancerad nivå, i en rad samverkansprojekt med lokala, regionala och nationella aktörer, i syfte att

  • utforska hållbara besök, ur regionala, nationella och globala perspektiv
  • bidra till utveckling och etablering av hållbara perspektiv inom besöksindustrin.

Utgångspunkt är två enkla iakttagelser: Besök är nödvändigt - kultur och samhälle vilar på resultaten av mänskliga möten. Men samtidigt utmanar ett ständigt ökande antal besökare världen över hela samhällens sociala, kulturella och ekologiska system. Hur blir besök hållbara?

Tidigare forskningsprojekt inom Hållbara besök:

  1. Turismhistoria
  2. Före-bilder
  3. Innovation och entreprenörskap
  4. Natur- och kulturresurser
  5. Ledning & organisation
  6. Energi och vatten

Senast uppdaterad: 2021-07-01