Forskare inom Hållbara besök

Lärare och forskare från 11 institutioner vid 3 fakulteter samarbetar inom Hållbara besök. Nedan listas de medverkande inom vart och ett av de sex tematiska forskningsområdena.

En gotländsk turismhistoria. Destinationsutveckling – Case Gotland

 • Maria Fredriksson, universitetslektor, institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik
 • Consuelo Griggio, forskare, institutionen för kulturantropologi och etnologi (antropologi)
 • Anders Häggström, universitetslektor, institutionen för kulturantropologi och etnologi (etnologi)
 • Carina Johansson, universitetslektor, institutionen för kulturantropologi och etnologi (etnologi)
 • Anette Oxenswärdh, universitetslektor, institutionen för teknikvetenskaper/kvalitetsteknik
 • Erika Sandström, universitetslektor, historiska institutionen
 • Åke Sandström, professor, historiska institutionen
 • Michael F. Scholz, professor, historiska institutionen (modern historia)
 • Karin Ågren, forskare vid ekonomisk-historiska institutionen

Mer om "Turismhistoria"

Före-bilder. Studier av besökare, besökta och besöksmål

 • Karin Ågren, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia.
 • Sabine Gebert-Persson, lektor, Företagsekonomiska institutionen, företagsekonomi
 • Owe Ronström, professor, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, etnologi
 • Carina Johansson, lektor, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, etnologi
 • Anders Häggström, vik lektor, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, etnologi
 • Consuelo Griggio, forskare Institutionen för kulturantropologi och etnologi, antropologi

Mer om "Före-bilder"

Hållbart entreprenörskap och innovation

 • Hans Bernhoff, professor i elektricitetslära med inriktning mot högpresterande system, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära
 • Ulrika Persson-Fischier, fil dr, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Universitetsadjunkt, Institutionen för teknikvetenskaper, antropologi.

Mer om "Entreprenörskap"

Ledning & organisation av besöksnäringsutveckling. Processer, beslut och samordning kring verkställande av en hållbar (kryssnings-) destination

 • Fredrik Sjöstrand, lektor, Företagsekonomiska institutionen, Campus Gotland, företagsekonomi, Projektledare
 • Anna Karlström, forskare, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, antropologi
 • Marcus Lindahl, professor i industriell teknik, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik
 • Karin Ågren, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia.
 • Sabine Gebert Persson, lektor, Företagsekonomiska institutionen, företagsekonomi

Projektet inom temat