Nyupptäckta dinosaurier ger kunskap om evolutionen

5 december 2016

Upptäckten av Diamantinasaurus matildae har hjälpt forskarna att visa att titanosauriderna fanns över hela världen för 100 miljoner år sedan.

95 miljoner år efter att den vandrade på jorden har den långhalsade dinosaurien Savannasaurus elliottorum upptäckts och beskrivits av vetenskapen. Uppsalapaleontologen Benjamin Kear, expert på australiska fossila reptiler, är en av forskarna bakom arbetet.

Savannasaurus upptäcktes av David Elliot när han samlade ihop får vid Winton Formation i Queensland, Australien.

– Jag var nästan hemma med fåren, bara någon kilometer från gården, när jag fick syn på en liten hög fossila benfragment på marken. Jag blev extra ivrig eftersom där fanns två bitar av relativt små ben och jag hoppades att det kanske skulle vara en köttätande theropod, säger David Elliot, medgrundare till Australian Age of Dinosaurs Museum.

Han återvände till platsen senare samma dag tillsammans med sin fru Judy Elliot. Hon satte ihop benen, vilka visade sig forma ett komplett tåben från en växtätande sauropod. Makarna Elliot markerade platsen och arrangerade en utgrävning senare under året.

En helt ny sorts dinosaurie

Utgrävningen ägde rum i september 2005 och utfördes av Australian Age of Dinosaurs Museum (AAOD) och Queensland Museum. 17 pallar med ben togs till vara. Därefter började det tidsödande arbetet för frivilliga och anställda på AAOD med att få bort den hårda siltstenen runt benen. Tio år senare var det äntligen klart och framför sig hade forskarna ett av de mest kompletta sauropodskelettet som någonsin påträffats i Australien. Dessutom verkade det vara en helt ny sorts dinosaurie.

I samma publikation som Savannasaurus presenterades i, annonserade forskaren Stephen Poropat, tidigare postdoc vid Uppsala universitet, att man också hittat Australiens första sauropodskalle. Denna skalle och det partiella skelett som den hör ihop med gick tidigare under smeknamnet Matilda. Det vetenskapliga namnet är nu Diamantinasaurus matildae.

– Detta nya exemplar av Diamantinasaurus har hjälp oss att fylla i flera av våra kunskapsluckor gällande denna dinosauries skelettanatomi. Särskilt hjärnskålen har hjälpt oss förfina inplaceringen av Diamantinasaurus inom sauropodernas familjeträd, säger Stephen Poropat.

Dinosaurier av arten Savannasaurus var ungefär hälften så långa som en basketplan, med lång hals och relativt kort svans. Bild: Travis R Tischler

Fanns över hela världen

Både Savannasaurus och Diamantinasaurus hör till en grupp sauropoder som kallas titanosaurider. Denna grupp sauropoder inkluderar de största landlevande djur som någonsin funnits på jorden. Det nya exemplaret av Diamantinasaurus har hjälpt forskarna att visa att titanosauriderna fanns över hela världen för 100 miljoner år sedan.

Forskarna bakom studien föreslår att kontinenternas placering och det globala klimatet under mitten av kritaperioden gjorde det möjligt för titanosauriderna att sprida sig över hela världen. Australien och Sydamerika satt ihop via Antarktis under en stor del av krita.

För 95 miljoner år sedan, då Savannasaurus levde, var den globala medeltemperaturen högre än idag. Det var dock ganska kallt vid polerna under vissa tider, vilket verkar ha begränsat sauropodernas rörelse runt dessa latituder. Forskarna misstänker att urmodern till Savannasaurus kom från Sydamerika men att denna inte kunde ha kommit till Australien förrän för ungefär 105 miljoner år sedan. Vid denna tid hade den globala medeltemperaturen ökat vilket gjorde det möjligt för sauropoder att korsa landmassor vid polområdena.

– Mönstret med klimatkontrollerad utbredning var också tydligt hos andra djur och växter samtida med Savannasaurus under mitten av kritaperioden i Australien. Vår analys bidrar dock med de första övertygande bevisen för att de gigantiska växtätande dinosaurierna omfattades av samma miljömässiga begränsningar och att periodisk migration över polerna troligtvis var ett utmärkande drag för Australiens flora och fauna vid den tiden, säger Benjamin Kear.

Hälften så lång som en basketplan

Savannasaurus var en medelstor titanosaurid, ungefär hälften så lång som en basketplan, med lång hals och relativt kort svans.

– Med höfter som var åtminstone en meter breda och med en stor tunnliknande bröstkorg var Savannasaurus den mest rundlagda sauropod vi hittat så här långt – till och med rundare än den lite flodhästlika Diamantinasaurus. Den levde jämte åtminstone två andra sorters sauropoder: Wintonotitan och Diamantinasaurus, såväl som andra dinosaurier som ornithopoder, bepansrade ankylosaurier och den köttätande theropoden Australovenator, säger Stephen Poropat.