Träning kan öka nivåerna av hungerfrämjande endocannabinoider även vid sömnbrist

27 september 2016

Forskare vid Uppsala universitet har undersökt hur nivåer av endocannabinoider - som verkar på samma receptorer som cannabis i hjärnan – påverkas av sömnbrist och huruvida efterföljande träning påverkar nivåerna av dessa molekyler efter sömnbrist. Den nya studien publiceras i tidskriften Psychoneuroendocrinology.

Det är känt att kronisk brist på sömn ökar risken för övervikt och fetma, och tidigare studier har funnit att friska individer som utsatts för sömnbrist äter mer, gör ohälsosammare matval, och har ett ökat begär för mer kaloririka födoämnen.

- Tidigare studier har visat att vissa hormoner som kopplats till hunger ökar vid sömnbrist, men resultaten har varit delvis motsägelsefulla och hormoner som driver födointag som är kopplat till belöningssystemet i hjärnan har inte utforskats lika mycket. Därtill vet vi att träning har många positiva effekter såsom ökad välmående. Det är emellertid inte känt om träning kan påverka, och kanske rentav motverka, i vilken grad som sömnbrist exempelvis påverkar olika hormonnivåer, säger studiens försteförfattare Jonathan Cedernaes.

I den nya studien, som leddes av sömnforskarna Jonathan Cedernaes och Christian Benedict, studerades 16 friska normalviktiga individer. De fick tillbringa tre nätter i rad i sömnlaboratoriet vid två olika tillfällen: Både då de fick sova som vanligt och då de endast fick sova cirka fyra timmar per natt. Måltider och aktivitetsnivåer hölls standardiserade i laboratoriet, och blodprover togs upprepade gånger för att analysera nivåerna av endocannabinoider. Detta gjordes även den sista dagen både före och efter ett kortare intensivt träningspass.

Forskarna fann att nivåerna av 2-arachidonoylglycerol (2-AG) – den mest förekommande endocannabinoiden i hjärnan – var cirka 80 procent högre efter nätterna med sömnbrist, jämfört med efter nätterna med normal sömn. När deltagarna sedan genomförde träningspasset, steg nivåerna av 2-AG med nära hälften, men oberoende av om deltagarna hade sovit som vanligt eller enbart fyra timmar per natt.

- Som både vi och andra tidigare har demonstrerat, ökade sömnbrist känslor av hunger jämfört med motsvarande utvilade tillstånd. Eftersom endocannabinoider bland annat kan öka hungerkänslor och ge en känsla av belöning, kan våra fynd utgöra en förklaring varför. Samtidigt såg vi subjektivt lägre stressnivå efter sömnbrist, något som delvis kan vara kopplat till de ökade nivåerna av endocannabinoider som vi såg efter att deltagarna hade genomfört sitt träningspass, säger medförfattaren docent Christian Benedict, också vid Uppsala universitet

- Det är intressant att deltagarna fick samma ökning av nivåerna av endocannabinoider efter träningen oavsett om de hade sovit för lite eller som vanligt. Endocannabinoider tros även medföra både det akut ökade välmåendet som träning ger, och åtminstone vissa av de neuroprotektiva effekter som träning har på hjärnan. Sammantaget kan detta tyda på att även då individer lider av akut sömnbrist, så kan träning medföra åtminstone vissa av de positiva effekter som ses då träning utförs i det utvilade tillståndet. Detta är något som bör utforskas närmare framöver, särskilt då vi och andra har funnit att brist på sömn ökar risken kan vara skadligt för hjärnans hälsa, och i det långa loppet öka risken för exempelvis Alzheimers sjukdom, säger Jonathan Cedernaes.

 

”Sleep restriction alters plasma endocannabinoids concentrations before but not after exercise in humans”. Cedernaes J, Fanelli F, Fazzini A, Pagotto U, Broman JE, Vogel H, Dickson SL, Schiöth HB, Benedict C. http://dx.doi.org/10.1016/j.psyneuen.2016.09.014. In Press.


Forskningen har finansierats bl.a. av Hjärnfonden, Vetenskapsrådet, AFA Försäkring, Bissen Brainwalk och Novo Nordisk Fonden.