Ny studie: Så bildar tumörer metastaser

24 augusti 2016

Forskning har visat att tillväxt av cancertumörer påverkas av att tillväxtfaktorn TGF-beta som finns i kroppens celler, omvandlas från att undertrycka till att stimulera tumörens utveckling. Men man har inte förstått hur detta sker. En ny studie som nu publiceras i tidskriften Science Signaling visar viktiga detaljer bakom processen.

- Vår förhoppning är att dessa fynd kan göra det möjligt att hitta ett sätt att selektivt hämma de TGF-beta-signaler som stimulerar tumörutveckling, utan att slå ut de signaler som hämmar tumörutveckling, och därigenom på sikt användas i kampen mot cancer, säger Eleftheria Vasilaki, postdoktor vid Ludwiginstitutet vid Uppsala universitet och försteförfattare.

Tillväxtfaktorn transforming growth factor beta (TGF-beta) reglerar cellers tillväxt och specialisering, bland annat under fosterutvecklingen. I samband med tumörutveckling har TGF-beta en komplicerad roll. Initialt hämmar det tumörbildning eftersom den hämmar cellers delning och stimulerar celldöd. I sent skede i tumörutvecklingen påskyndar TGF-beta däremot tumörutvecklingen och stimulerar spridning och metastasering av tumörceller.

TGF-betas signaleringsmekanismer och roll vid tumörutveckling har studerats vid Ludwiginstitutet för cancerforskning vid Uppsala universitet under de senaste 30 åren. Nyligen gjorda upptäckter vid institutet, som publiceras i den nu aktuella studien i Science Signaling, förklarar en del av mekanismen för hur TGF-beta omvandlas från att undertrycka till att förstärka tumörutvecklingen.

Uppsalaforskarna har i samarbete med en japansk forskningsgrupp funnit att TGF-beta tillsammans med onkoproteinet Ras, som ofta är aktiverat i tumörer, påverkar medlemmar av p53 familjen. Proteinet p53 har en nyckelroll för att reglera tumörutvecklingen och är ofta förändrat, muterat, i tumörer. TGFbeta och Ras undertrycker effekten av muterat p53 och förstärker därigenom effekten av en annan medlem i p53-familjen, nämligen delta-Np63, som i sin tur stimulerar tumörutveckling och metastasering.