Snabba Vasaloppsåkare får friskare graviditeter

24 februari 2023

Många vasaloppsåkare i spår en solig dag.

Syftet med studien var att se om kvinnor som tränar mycket och har en hög konditionsnivå har en annorlunda risk för graviditets- och förlossningskomplikationer än andra kvinnor

Kvinnor som åker Vasaloppet och har en aktiv livsstil har något lägre risk för vissa sjukdomar och komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Ju snabbare åkare desto lägre är risken för bland annat graviditetsdiabetes, psykiatrisk sjuklighet och förlossning med kejsarsnitt. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publiceras i tidskriften British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG).

- Det är väl känt att träning är bra för hälsan ur många perspektiv, men när det gäller hur det påverkar graviditet och förlossningar behövs det mer kunskap. Tidigare studier på området har oftast varit små men nu har vi studerat hälsodata från mer än 200 000 personer, säger Cathrine Axfors, forskare i epidemiologi och metavetenskap vid Uppsala universitet samt vid Stanforduniversitetet i USA.

Över 200 000 kvinnor i studien

Porträttbild Catherine Axfors
Cathrine Axfors, forskare i epidemiologi och metavetenskap
vid Uppsala universitet samt vid Stanforduniversitetet i USA.

Syftet med studien var att se om kvinnor som tränar mycket och har en hög konditionsnivå har en annorlunda risk för graviditets- och förlossningskomplikationer än andra kvinnor. I studien studerades hälsodata från 15 377 kvinnor som någon gång innan graviditeten åkt ett lopp under Vasaloppets vintervecka. I jämförelsegruppen fanns 194 384 kvinnor som aldrig åkt Vasaloppet. Forskarna undersökte även om kvinnornas åkprestation, det vill säga hur snabbt de åkte, var kopplad till risken för komplikationer. I studien användes data från hälsoregister för att följa upp resultaten och studieprotokollet delades offentligt innan forskarna fick tillgång till data.

Studien visar att skidåkare jämfört med icke-skidåkare hade en lägre risk för graviditetsdiabetes, kraftig viktuppgång under graviditet, psykiatrisk sjuklighet och förlossning med kejsarsnitt. Samma sak gällde snabba skidåkare jämfört med långsammare skidåkare. Skidåkarna och särskilt de snabba åkarna hade däremot en ökad risk för otillräcklig viktuppgång under graviditeten.

Icke-åkares barn större

När det gäller barnen som föddes, var barn hos icke-åkare oftare stora för sin ålder, de låg alltså högre på tillväxtkurvan, och det var delvis oberoende av mammans vikt. Forskarna hittade inga samband mellan mammans träning och hög åkprestation och risker för komplikationer hos barnen.

Tidigare intervjustudier har visat att personer som åker Vasaloppet har en högre träningsnivå än befolkningen i allmänhet.

- Vi tänker alltså att det inte är skidloppet i sig, utan en aktiv livsstil, som kan spela en roll för sambanden vi såg. Vår studie besvarar inte frågan om det var träningen som bidrog till de minskade hälsoriskerna, vi pekar bara på ett samband. För att verkligen ta reda på det skulle det krävas en större randomiserad studie, där deltagare lottas till en träningsintervention eller till att leva som vanligt. Av praktiska skäl kan det vara svårt att genomföra men det skulle behövas för att reda ut om träning innan en graviditet förebygger komplikationer under graviditeten, säger Cathrine Axfors.