Renoverat labb ger nya möjligheter

23 maj 2018

Celestine Chi, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi och Adolf Gogoll, professor i organisk kemi, jobbar deltid i labbet för att hjälpa användarna att sätta upp experiment.

I mitten av april invigdes NMR Uppsala på Biomedicinskt centrum. Det är en teknikplattform med fyra instrument som bland annat används för att undersöka molekylers strukturer och olika materials egenskaper.

NMR står för Nuclear Magnetic Resonance, kärnmagnetisk resonans på svenska. Det är en analysteknik som används för att studera strukturer för allt ifrån små läkemedelsliknande molekyler till stora proteiner, dna och biomarkörer.

– Med de här instrumenten kan vi se hur atomerna sitter ihop och är ordnade. Vi kan också se hur molekyler interagerar med varandra och påverkar varandras strukturer, berättar Jan Kihlberg, professor vid institutionen för kemi – BMC.

Praktiska tillämpningar finns bland annat inom läkemedelsutveckling.

Det finns fyra NMR-spektrometrar i labbet. Instrumenten består alla av supraledande magneter som kyls ner med hjälp av flytande helium och avancerade detektorer för ett brett område av tillämpningar. Foto: Mikael Wallerstedt

Det kraftfullaste av de fyra instrumenten är helt nytt och har en kapacitet på 600 megahertz. Tillsammans med det nyrenoverade instrumentet på 500 megahertz ger det nya möjligheter för forskningen inom området, menar Jan Kihlberg.

– Det händer enormt mycket inom teknikutvecklingen. Tillskotten av 600 och 500 megahertz-instrumenten kan jämföras med att vi går från 1800-talet till nutid. Det är ett rejält steg framåt.

Läs mer om NMR Uppsala