Samarbete ska utveckla smart elbilsladdning

21 maj 2018

I ett framtida scenario med en stor andel elbilar i Sverige kan det även bli problem med stabiliteten i elnätet. Ett sätt att komma till rätta med detta är att introducera smart elbilsladdning.

Uppsala universitet har genom Swedish Electromobility Centre inlett samarbete med Vattenfall AB och CEVT (China Euro Vehicle Technology AB) för att utveckla smart elbilsladdning, det vill säga effekt som styrs över tid för att optimera elbilsladdning, och samtidigt anpassas för det lokala elnätet.

Tanken med projektet är att kunskapen och erfarenheten av matematisk modellering av komplexa system vid Uppsala universitet ska kombineras med kunskapen från elnäts- och elbilsindustrin.

– Målet är att utveckla en matematisk modell för smart elbilsladdning som direkt kan användas av industrin, säger Joakim Munkhammar, projektledare vid Uppsala universitet.

Antalet laddbara bilar i Sverige ökar kraftigt och detta ställer allt högre krav på laddinfrastrukturen. Den måste vara tillgänglig och pålitlig för att kunna tillgodose elbilsanvändningen framöver.

I ett framtida scenario med en stor andel elbilar i Sverige kan det även bli problem med stabiliteten i elnätet som tidigare studier visat. Ett sätt att komma till rätta med detta är att introducera så kallad smart elbilsladdning, det vill säga elbilsladdning som flyttas över tid eller regleras i styrka för att kunna anpassa elbilsladdning till elbilsanvändaren, det lokala eldistributionsnätet och den lokala elanläggningen, exempelvis för att matcha mot lokal solelproduktion och lokal hushållselanvändning.

Electric Transport Group vid Uppsala universitet har fått medel för att utveckla smart elbilsladdning som är kompatibel med laddstandarden Annex D, vilken är ett tillägg till IEC 61518 – 1 och under fortsatt utveckling. Först kommer forskarna att undersöka potentialen för smart elbilsladdning för att sedan utveckla matematiska modeller för smart elbilsladdning som ska kunna tillämpas direkt i existerande och framtida system.

---

Fakta:

Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och och hybridfordon och infrastruktur som förenar svensk expertis inom e-mobilitet och är en nod för samverkan mellan akademi, industri och samhälle.