Diabetesforskare och solcellsforskare får Gustafssonpriset till unga forskare

7 maj 2018

Jonathan Staaf Scragg, som forskar om tunnfilmssolceller, och Gustaf Christoffersson, som forskar om diabetes typ 1, får Gustafssonpriset till unga forskare vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och Uppsala universitet. Priset utgörs av ett forskningsbidrag på sammanlagt 2,5 miljoner kronor under tre år.

Jonathan Staaf Scragg.

Jonathan Staaf Scragg avlade examen i naturvetenskap vid University of Cambridge år 2005 och doktorsexamen i fysikalisk kemi vid University of Bath år 2010.

Sedan dess har Jonathan Staaf Scragg varit forskare och senare docent vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik vid Uppsala universitet, inom forskningsgruppen för tunnfilmssolceller.

Gustaf Christoffersson disputerade 2013 med en avhandling om hur immunceller påverkar nybildningen av blodkärl i en ny experimentell modell som utvecklats av honom själv. Åren 2014–2016 var han postdoktor vid La Jolla Institute for Allergy and Immunology i Kalifornien, där han studerade immunreglering vid typ 1 diabetes på ett anslag från Vetenskapsrådet.

Gustaf Christoffersson.

Han återvände sedan till Uppsala universitet där han byggt upp ett laboratorium för forskning kring typ 1 diabetes. Sedan 2018 är han genom Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings (SSMF:s) stora anslag anställd som forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi.

Gustafssonpriset till unga forskare vid KTH och Uppsala universitet utgörs av ett forskningsbidrag på för närvarande sammanlagt 2,5 miljoner kronor, under tre år. Pristagarna är högst 36 år. Prisområdena är teknisk fysik vid Uppsala universitet och KTH samt medicin vid Uppsala universitet.

Dessutom delas varje år ett antal mindre pris ut till unga forskare nom samma områden vid Uppsala universitet och KTH. Dessa pris består av ett engångsbelopp för forskning på för närvarande 0,5 miljoner kronor. Årets pristagare vid Uppsala universitet är Gemma Mestres Beà, teknisk fysik och Joakim Crona, medicin.


---

Läs mer:

Gustafssonpriset till unga forskare