Forskning inom vindenergi

På Campus Gotlands avdelning för vindkraft bedrivs forskning om bland annat vindkraftverksvakar och vak-interaktioner, planering och acceptans för vindkraft och vindkraftverksnedmontering.

Det övergripande målet för Uppsala universitets Campus Gotland är att behålla och utveckla kunskap inom vindenergi genom forskning, innovation och utbildning.

Pågående forskningsprojekt inom avdelningen hittar du nedan.

Avdelningens publikationer

Energiomställning Gotland

Uppsala universitets projekt Energiomställning Gotland skapades för att starta upp ett långsiktigt samverkansprojekt inom ett nytt forskningsområde. Projektet förenar Gotlands speciella förhållanden med pågående forskning och utbildning om energiomställning och vindkraft.

Kontaktperson: Stefan Ivanell

Vakar

Målet för Uppsala universitets Campus Gotlands vakforskningsgrupp är att utvärdera befintliga aerodynamiska simuleringsmetoder för att ha simuleringar som kan ge bra lösningar för utvärdering av flödesstrukturerna bakom ett eller flera vindkraftverk, d.v.s., vindkraftverksvakar och vak-interaktioner. Utifrån simuleringarna kan grundläggande fysiska beteende studeras.

Kontaktperson: Stefan Ivanell

Vaksimulering. Illustration.

Samhällsvetenskapligt perspektiv

På Campus Gotland bedrivs forskning om vindkraftutbyggnad ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. I fokus står frågor om planering och acceptans, med fördjupningar i frågor om landskapsanalys, lokal nytta, förankringsprocesser och demokrati. Vi bedriver även forskarstudier om förankringsprocesser vid planering för havsbaserad vindkraft. 

Urvals- och beslutsanalys i planering för energi

På Campus Gotlands vindkraftsavdelning finns det forsking om urvals- och beslutsanalys (MCDA). MCDA handlar om beslutsprocessen när det finns fler ändamål. En beslutsfattare behöver välja emellan en befintlig eller obefintlig grupp av alternativ med hjälp av en eller fler kriterier.

Kontaktperson: Heracles Polatidis

Senast uppdaterad: 2022-08-03