Studera vidare till distriktssköterska i Visby!

Vill du gå en utbildning som ger dig möjlighet att jobba med människor i alla åldrar och inom många olika områden?

Då är specialistprogrammet till distriktssköterska på Campus Gotland något för dig! Programmet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för dig som redan är legitimerad sjuksköterska.

Denna specialistutbildning på halvtid (50 %) ger dig en stor bredd men med fördjupade kunskaper och färdigheter inom bland annat barnhälsovård, elevhälsa, primärvård, hemsjukvård och palliativ vård. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Som distriktssköterska väljer du ett självständigt, varierande yrke där du arbetar hälsofrämjande och omvårdande i ett mångkulturellt samhälle. Arbetsuppgifterna är varierande. Du arbetar med personer i olika åldrar, från de nyfödda barnen till den äldre befolkningen.

Du kan också söka dig till forskning, undervisning, metodutveckling eller vidareutbilda dig inom folkhälsoarbete, astma/kol, diabetes, inkontinens eller amning. Vilken väg du än väljer så finns där ett stort behov av distriktssköterskans kunskaper.

Läs mer om programmet

Anmälan är öppen till 15 mars

Gör så här om du vill söka till höstens intag till Specialistsjuksköterskeprogrammet - Distriktssköterska, 75 hp:

  1. Skapa ett användarkonto på Antagning.se om du inte har ett sedan tidigare
  2. Om du redan är student vid Uppsala universitet och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in och göra din anmälan
  3. Logga in på Antagning.se
  4. Gör din anmälan till Specialistsjuksköterskeprogrammet - Distriktssköterska så snart som möjligt. 
  5. Kontrollera om du behöver skicka in papper som styrker behörighet och för urval.
Senast uppdaterad: 2023-06-13