The Baltic Sea Days at the Almedalen Week

The event Baltic Sea Days is run by a network of stakeholders, organisations and businesses working together for the good of the Baltic Sea. Our aim is to highlight the positive change work and offer good examples of sustainable sea management, both on land and sea. Together, we create seminars focused on the Baltic Sea that are held during Almedalen Week. On this page, you find links to the recordings of previous events.

Seminars 2021

Baltic Sea Days 4-5 July
Baltic Sea Days webinars 29 Januari


About the Almedalen Week

Almedalen Week is a democratic meeting place for everyone. A place for dialogue, exchange and unexpected meetings that help to develop our society.

Read more about the Almedalen Week on the official website

Östersjödagarna 2022

Årets upplaga av Östersjödagarna ägde rum i Almedalsbiblioteket 6-7 juli. Här nedan hittar du mer information om seminarierna samt länkar till inspelningarna.

Arrangörer av Östersjödagarna 2022

Svenska Institutet | Stockholms universitet | Östersjöcentrum | Havsmiljöinstitutet | Uppsala universitet | Blått Centrum Gotland | Blå mat - centrum för framtidens sjömat | Hallvarsson & Halvarsson | IVL Svenska Miljöinstitutet | Coop | Race For The Baltic | LIFE IP Rich Waters Swedish Pelagic Federation

Med stöd från Svenska Institutet

Onsdag 6 juli 

08:30-09:30
Klimatförändringar på land och till havs
Hur påverkas ekosystemen av den globala uppvärmningen? Vad gör Sverige och andra länder för att skydda Östersjön? Varför är ett friskt liv i havet en viktig del av lösningen?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se inspelningen

10:00-10:45
Sillen och sillfiskets framtid i Östersjön
Nedgången för Östersjöns sillbestånd utgör inte längre en risk, utan ett nödläge. Vilken är artens roll i ekosystemet? Vilken betydelse har fisket för livsmedelssäkerheten? Finns det juridiska hinder för att flytta ut trålgränsen och hur vill de politiska partierna hantera situationen?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

12:15 - 13:00
Blå mat– vilka förutsättningar finns för hållbar blå mat från Östersjön och på land?
För att klara framtidens matförsörjning behöver vi äta mer hållbar sjömat, både från havet och genom vattenbruk på land. Vilka förutsättningar krävs för hållbar mat från Östersjön?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

13:30 - 14:15
Havsvindkraft och dess betydelse för miljö och klimat
Förnybar energi som havsvindkraft har stora nationella och globala fördelar när den ersätter fossileldade kraftverk, samt möjliggör användning av elbaserade och andra klimatneutrala transporter och industriprocesser. Samtidigt innebär bland annat konstruktionsprocessen påfrestningar på miljön.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

14:45 - 15:30
Havsbaserad vindkraft - möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland
Ansökningarna för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland ökar. Om dessa projekt blir verklighet kan Gotland bli självförsörjande på elektricitet istället för att vara beroende av el från fastlandet.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

16:00 - 16:45
Kan hästnäringen rädda Östersjön?
I Sverige finns idag fler hästar än mjölkkor och är en miljöpåverkan att räkna med. Näringsläckaget från hästgårdar bidrar till övergödning i våra sjöar och vattendrag. Hur säkerställer vi att åtgärder mot övergödning på hästgårdar kommer till stånd?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Se som webbinarium

Torsdag 7 juli

10:00 - 11:00
Hur ska vi använda sillen och skarpsillen från Östersjön i framtiden? Vad är rätt eller fel?

Fisket av sill/strömming och skarpsill i Östersjön står för stora volymer varje år. Idag används denna fisk huvudsakligen för produktion av fiskmjöl och fiskolja. Varför är det så och hur kan det se ut i framtiden?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program
Sänds ej på webben.

Last modified: 2023-02-03