Hur miljöförändringar kan inverka på reproduktionen hos sandstubb (Pomatoschistus microps)

Ansvarig forskare: Isabel Mück

Hur miljöförändringar kan inverka på reproduktionen hos sandstubb (Pomatoschistus microps). Östersjön är ett perfekt val för dessa studier då det finns en gradient från norr till söder både i salinitet och temperatur, samt i artsammansättning och densitet.

How environmental gradients affect prospects of mating in the common goby (Pomatoschistus microps). To investigate this the Baltic Sea with its steep environmental gradients from West to East and South to North in biotic (e.g. species composition and density) and abiotic (e.g. salinity, water temperature) factors offers the perfect arena.

Kontakt

Isabel Mück, Universität Tübingen, Tyskland

Kontaktuppgifter