Studier av torskens beteende vid fångst med burar

Ansvarig forskare: Sven-Gunnar Lunneryd, SLU

Inom ramen för Program Sälar och Fiske med utveckling av sälsäkra redskap, utfördes som ett delmoment försök med torsk i akvarium för att studera torsken benägenhet att gå in i respektive ut ur burar beroende på öppningens utformning.  Totalt testades 130 vuxna torskar i parvisa test där fiskens reaktioner inför olika ingångar till burar/ryssjor noterades mha videoobservationer.

Kontakt

Sven-Gunnar Lunneryd
SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

Institutionen för akvatiska resurser
Turistgatan 5
453 30 Lysekil
010-478 41 38
sven-gunnar.lunneryd@slu.se