Miljöövervakning av fisk och kräftor

Länsstyrelsen i Gotlands län genomför, själva eller genom konsulter, kontinuerliga provfisken på och runt Gotland för att följa utvecklingen av fisksamhällena och ibland även särskilda bestånd av flodkräfta. Vid dessa tillfällen används ofta forskningsstationens lokaler och utrustning för sortering, mätning och vägning av fångster.

Samverkan mellan Länsstyrelsen och Forskningsstationen Ar är flerårig och en del av Blått Centrum Gotland.

Kontakt

Andreas Pettersson, Länsstyrelsen i Gotlands län, andreas.pettersson@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2022-02-28