Läkemedelsutsläpp och dess effekter på akvatiska organismer

Ansvarig forskare: Josefin Sundin

Ett viktigt mål inom biologisk forskning är att förstå vilka effekter föroreningar från människan har på organismer och ekosystem. Läkemedel, såväl från människor som från boskap och andra husdjur, som släpps ut i naturen utgör en sådan förorening och dess effekter har på senare tid börjat studeras av ekologer. Vår kunskap är dock fortfarande mycket bristfällig inom detta område varför målet med detta projekt är att studera hur läkemedelsutsläpp påverkar fiskars beteende och fysiologi. Förhoppningen är att den kunskap som genereras från detta projekt skall komma till nytta för beslutsfattare i deras arbete för att minska effekterna av läkemedelsföroreningar.

Detta projekt är ett samarbete mellan Josefin Sundin, Uppsala universitet, Fredrik Jutfelt, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, samt Tomas Brodin och Jerker Fick vid Umeå universitet.

Kontakt

Josefin Sundin

Institutionen för neurovetenskap
Uppsala universitet
Box 593
751 24 Uppsala

josefin@teamsundin.se
josefin.sundin@neuro.uu.se