Konkurrens mellan avkommor under hanens graviditet hos kantnålsfiskar

Ansvariga forskare: Mario Cunha, Gunilla Rosenqvist och Anders Berglund

De befruktade äggen utvecklas i tångsnällehanens marsupium (yngelficka), där de förses med näring, syre och en osmoregulerad tillvaro. En hane kan ta emot ägg från flera honor. Vi undersöker om konkurrens mellan avkomman existerar, och om denna konkurrens sker mellan närliggande yngel eller mellan yngel från olika honor, samt vilka konsekvenser konkurrensen får för avkommans kvalité.

Kontakt

Mario Cunha
Center for Biodiversity and Genetic Resources
University of Porto
Campus Agrário de Vairãp
R. Padre Armando Quintas
4485-661 Vairão, Portugal

mario.abcunha@gmail.com