Havsöringen i Arån

Arån är ett av alla de vattendrag som havsöringen på Gotland utnyttjar för sin lek. Alla vattendrag med karaktär av snabbt strömmande vatten och grusbottnar är synnerligen värdefulla för att havsöringen ska kunna reproducera sig och Arån är ett av dem, trots den korta sträcka som är tillgänglig för öringen.

Under 1990-talet genomfördes på Gotland framgångsrik forskning om havsöringens livscykel, bland annat i Arån. En viktig upptäckt var att ynglen kan vandra ut i havet mycket tidigt i sitt liv, redan under yngelstadiet efter någon eller några månader, vilket kan ses som en anpassning till små vattendrag som lätt torkar ut.

Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) och klubbar inom organisationen har historiskt sett genomfört betydelsefull fiskevård för havsöringen, och Gotland är inget undantag. Idag finns många aktiva aktörer som arbetar för rika bestånd av havsöring på Gotland. Fårösunds Sportfiskeklubb och Gotlands sportfiskeklubb är två av dem, där den tidigare årligen genomför fiskevårdsarbeten i Arån. Gotlands husbehovsfiskeförening har under 2021 ansvarat för övervakning av lekbeståndet i Hultungsån. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna), med regionkontor i Visby, bedriver fiskevårdsarbeten för havsöring runt hela Gotland och övervakar lekvandring i några åar. I samverkan med Länsstyrelsen genomförs också andra samordnade insatser för den gotländska havsöringen.

Kontakt

Lars Vallin, Sportfiskarna, lars.vallin@sportfiskarna.se

Senast uppdaterad: 2022-02-28