Utveckling av ett flodkräftbestånd (Astacus astacus) över tid – effekter på tillväxt, könsmognad, könskvot och migrationsmönster

Ansvarig forskare: Rolf Gydemo, Länsstyrelsen I Gotland län

Ett flodkräftbestånd har följts årligen i en 7 ha stor konstgjord sjö sedan 1989. Täthetsberoende förändringar i tillväxt och könsmognad följs på olika lokaler liksom förändringar i könskvot och vandringsmönster/kolonisation.

Kontakt

Rolf Gydemo
Länsfiskekonsulent
Miljö- och vattenenheten
Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85  Visby

Rolf.Gydemo@lansstyrelsen.se