Examensarbeten vid forskningsstationen Ar

2016

Wallin, Isa. 2016. Opportunities for hybridization between two sympatric flounder (Platichthys flesus) ecotypes in the Baltic Sea (30 hp). Masterarbete. Handledare: Anders Nissling.

2015

Nyberg, Sofia. 2015. Egg buoyancy and survival probabilities of the Baltic flounder (Platichtys flesus) – Differences between spawning areas and interannual variation in conditions for reproduction (15 hp). Handledare: Anders Nissling, Christoph Petereit.

Nielsen, Cecilie. 2015. Födoval och potentiell födokonkurrens hos svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) (15 hp). Handledare: Anders Nissling.

Ljungberg, Jennie. 2015. Consequences of stagnant algal mats for the benthic fauna on shallow soft bottoms at northern Gotland, Baltic Sea (30 hp). Masterarbete. Handledare: Bertil Widbom.

2014

Gustafsson, Rickard. 2014. Habitatval, migrations- och furageringsaktivitet hos gädda (Esox lucius) härstammande från Österby myr, Gotland (30 hp). Handledare: Anders Nissling, Olof Engstedt.

Ljungberg, Jennie. 2014.  Food choice of different size classes of flounder (Platichtys flesus) in the Baltic Sea (30 hp). Masterarbete. Handledare: Bertil Widbom.

Wallin, Isa. 2014. Why are fish in the Baltic Sea so small? A study of somatic and gonad growth in relation to salinity in turbot (Scophthalmus maximus). Masterarbete. Handledare: Anders Nissling.

2013

Isa Wallin. 2013. Why are fish in the Baltic Sea so small? A study of somatic and reproductive growth in relation to salinity in turbot Scophthalmus maximus.

Jennie Ljungberg: 2013. Tillväxt och kondition hos skrubbskädda (Platichtys flesus) i Östersjön i relation till dess föda.

Malin Wred: 2013. Variations in diversity and biomass - a comparative study on the faunal community of eelgrass (Zostera marina) and bladder wrack (Fucus vesiculosus) at Gotland.

2012

Wallin, Isa. 2012. Swimming behaviour and mortality of the indigenous amphipod Monoporeia affinis in presence of the invasive polychaete Maranzelleria spp. in the Baltic Sea (15 hp).

2011

Asp, Annette. 2011. En pilotstudie over gråsälens (Halichoerus grypus) födoval runt Gotland. Kan gråsälens predation på fisk ha en strukturerande effekt på det lokala beståndet av piggvar? (30 hp).

Retz, Rebecca. 2011. Effects of temperature on growth in juvenile Baltic turbot (Psetta maxima) (15 hp).

De Gouveia, Manuela, 2011. Predation av sandräka (Crangon crangon) på juvenile piggvar (Psetta maxima) (15 hp).

2010

Lindqvist, C., 2010. Does female scent trigger male response? A behavioral study on the board-nosed pipefish (Sygnathus typhle) in the Baltic Sea. (15 hp)

2009

Nygren, D., 2009. Födoval hos juvenil piggvar (Psetta maxima): Effekter av bytesstorlek. (15 hp)

Sällebrant, J., 2009. Habitatpreferenser för juvenil skrubbskädda (Platichthys flesus) och piggvar (Scophthalmus maximus). Bottensubstratets betydelse för överlevnad och tillväxt hos den gotländska populationen. (30 hp)

2008

Lindell, M., 2008. Akvariestudier av stensimpans, Cottus gobio, födoval och jaktbeteende. (15 hp) 

Röstlund, K., 2008. Kannibalistiskt beteende hos flodkräfta, Astacus astacus: Effekter av tidigare födoval. (15 hp)

2007

Bardtrum, J., 2007. Bycatches of Birds in the Gotlandic Turbot Fishery. (Thesis in Coastal Zone Management, 15 ECTS)

2005 

Dahlman, G., 2005. Äggproduktion i förhållande till fiskens storlek, ålder och kondition hos skrubbskädda (Pleuronectes flesus). (30 hp)

Hallberg, N., 2005. Födoval hos juvenil skrubbskädda (Pleuronectes flesus) och piggvar (Psetta maxima) i relation till födoutbudet: Föreligger födokonkurrens? (30 hp)

Martinsson, J., 2005. Skillnader i otolittillväxt och ålder vid metamorfos mellan olika populationer av skrubbskädda (Pleuronectes flesus). (30 hp)

Pennanen, P., 2005. Ägg- och larvkvalitet hos skrubbskädda, Pleronectes flesus, i relation till honans storlek, ålder och kondition. (30 hp)

2004

Johansson, U., 2004. Reproduktionsframgång hos piggvar, Psetta maxima, i olika temperaturer och salthalter. (30 hp)

Nilsson, M.,  2004. Födoval hos juvenil piggvar, Psetta maxima, och skrubbskädda, Pleuronectes flesus, i grunda gotländska vikar. (30 hp)

2003

Jacobsson, M., 2003. Selectivity in gill net fishery for turbot, Psetta maxima L. Adaptation of mesh size to minimum landing size. (30 hp)