Effekter av havsförsurning på reproduktion hos marin- och brackvattensfiskar

Ansvarig forskare: Josefin Sundin

När koldioxidhalten i atmosfären ökar absorberas också mer koldioxid av havsytan, detta gör att vattnets pH-värde sjunker vilket resulterar i havsförsurning. För att kunna förutsäga hur olika fiskarter och fiskbestånd kommer att påverkas i framtiden behövs kunskap om hur deras beteende och reproduktion påverkas av havsförsurning, vilket är syftet med detta projekt. Det är till exempel dåligt känt om fiskar av samma art påverkas olika beroende på om de lever i en marin eller brackvatten miljö, detta trots att man vet att försurning påverkar vattnen olika beroende på salthalt. Genom att studera havsförsurningens effekter både vid den svenska västkusten och i Östersjön kommer detta projekt att för första gången studera skillnader mellan dessa miljöer. Projektet kommer att bidra med viktig kunskap för att kunna förutspå effekten av havsförsurning på fiskbestånd.

Projektet är ett Formas-finansierat samarbete mellan Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Universitetet i Oslo.

Kontakt

Josefin Sundin
Institutionen för neurovetenskap
Uppsala universitet
Box 593
751 24 Uppsala

josefin@teamsundin.se
josefin.sundin@neuro.uu.se