Forskning vid stationen

Forskning vid Ar

Forskningsstationens unika läge mellan sjö och hav erbjuder fantastiska möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier.

Stationen nyttjas för både forskningsprojekt inom universitetet liksom av externa forskare, samt för projekt- och examensarbeten. Förutom ett antal forskningsprojekt (se nedan) har ett antal avhandlingar, publicerade artiklar och examensarbeten producerats vid Ar.

Avhandlingar

Publicerade artiklar

Examensarbeten

Exempel på tidigare forskningsprojekt

Effekter av havsförsurning på reproduktion hos marin- och brackvattens fiskar - ansvarig forskare: Josefin Sundin

Utveckling av ett flodkräftbestånd (Astacus astacus) över tid – effekter på tillväxt, könsmognad, könskvot och migrationsmönster -  ansvarig forskare: Rolf Gydemo, Länsstyrelsen I Gotland län

Sexuell selektion och livshistoria hos kantnålsfiskar vid utbredningsgränsen - ansvariga forskare: Josefin Sundin, Gunilla Rosenqvist och Anders Berglund

Konkurrens mellan avkommor under hanens graviditet hos kantnålsfiskar - ansvariga forskare: Mario Cunha, Gunilla Rosenqvist och Anders Berglund

Läkemedelsutsläpp och dess effekter på akvatiska organismer - ansvarig forskare: Josefin Sundin.

Beståndsövervakning för hållbar förvaltning av flundra på Gotland - ansvarig forskare: Anders Nissling

Populationsstruktur skrubbskädda (BONUS INSPIRE) - ansvarig forskare: Anders Nissling

Effekter av övergödning, försurning och syrebrist på sexuell selektion hos kantnålsfiskar - ansvariga forskare: Josefin Sundin, Gunilla Rosenqvist och Anders Berglund

Betydelsen av bortforsling av alger för rekrytering av plattfisk - ansvarig forskare: Jesper Martinsson

Utveckling av ett gotländskt flundrefiske – resursnyttjande och förvaltning - ansvarig forskare: Anders Nissling

Hur miljöförändringar kan inverka på reproduktionen hos sandstubb (Pomatoschistus microps) - ansvarig forskare: Isabel Mück, Universität Tübingen (Tyskland)

Studier av torskens beteende vid fångst med burar - ansvarig forskare: Sven-Gunnar Lunneryd, SLU

Äggproduktion hos piggvar och skrubbskädda - ansvarig forskare: Anders Nissling

Plattfiskars yngelbiologi - med fokus på piggvar - ansvarig forskare: Jesper Martinsson

Reproduktionsframgång hos tre arter av familjen spättor (Pleuronectidae) i Östersjön - ansvariga forskare: Anders Nissling och Lars Westin

Beståndsutveckling hos torsk och skarpsill i Östersjön – faktorer som påverkar balansen i Östersjöns fisksamhälle - ansvarig forskare: Anders Nissling

Energiresurser och reproduktion hos sill/strömming i Östersjön - ansvarig forskare: Anders Nissling

Havsöringens ekologi i små vattendrag - ansvarig forskare: Peter Landergren

Gäddans rekrytering i kustområdena runt Gotland - ansvarig forskare: Peter Landergren

Lek av regnbåge (Oncorhynchus mykiss) i gotländska vattendrag – hot mot naturliga havsöringsbestånd? - ansvarig forskare: Peter Landergren

The interaction of MHC – mediated mate choice and plastic immune challenge on mate choice behavior in Syngnathus typhle and Nerophis ophidion - ansvariga forskare: Olivia Roth, Gunilla Rosenqvist och Anders Berglund

Within-population selection component analysis to identify the signature of sexual selection in a population of straight-nosed pipefish, and among-population phenotypic and genome-wide variation to identify how much sexually selected genomic and phenotypic variation exists and how population structure affects the signature of selection - ansvariga forskare Sarah Flanagan, Gunilla Rosenqvist, Anders Berglund och Adam Jones.

Senast uppdaterad: 2021-03-03