Forskning vid stationen

Forskning vid Ar

Forskningsstationens unika läge mellan sjö och hav erbjuder fantastiska möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier.

Stationen nyttjas för både forskningsprojekt inom universitetet liksom av externa forskare, samt för projekt- och examensarbeten. Förutom ett antal forskningsprojekt har ett antal avhandlingar, publicerade artiklar och examensarbeten producerats vid Ar.

Avslutade projekt

Senast uppdaterad: 2022-03-01