Forskningsstationen Ar

Forskningsstationen Ar är en av Uppsala universitets biologiska stationer, förlagd i Fleringe socken på norra Gotland.

Forskning på en unik plats

Vid Forskningsstationen Ar bedriver Uppsala universitet och andra aktörerer forskning inom en rad områden. Stationens unika läge mellan sjön Bästeträsk och Östersjön erbjuder goda möjligheter för såväl brackvatten- som limniska studier.

På stationen bedrivs primärt forskning men den används även för naturvårdsprojekt, miljöövervakning, mindre kurser, studiebesök, workshops och andra möten.

Här finns bland annat en stor tråghall med tillhörande termokonstantrum och bassänger samt sött och bräckt vatten av god kvalitet som skapar mycket goda förutsättningar att hålla levande fisk och utföra experimentellt arbete.

Verksamheten omfattar både grundläggande forskning och mer tillämpade frågeställningar med fokus på fiskekologi inom reproduktion, beteende och livsstrategier hos såväl sötvattens- som marina fiskarter i Östersjön. Detta för att erhålla kunskap om mekanismer som påverkar beståndsutvecklingen för olika arter. Såväl effekter av naturliga variationer i omgivningsförhållanden som effekter av mänsklig påverkan studeras. Resultaten avses ligga till grund för förvaltningen av Östersjöns fisksamhälle och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresurserna och en gynnsam utveckling av Östersjön som ekosystem.

Den akvatiska forskningen på norra Gotland startade 1981, då i Stockholms universitets regi. 1999 överfördes verksamheten till Högskolan på Gotland och från 2013 ingår stationen i Uppsala universitets verksamhet. Den nuvarande stationsbyggnaden stod klar 1992.

Senast uppdaterad: 2022-03-01