36 809 antagna till vårens utbildningar

7 January 2015

Nu är antagningen inför vårterminen 2015 klar och antagningsbeskeden har gått ut till de sökande. Nära 37 000 har antagits till vårens kurser och program vid Uppsala universitet. Det är en minskning med fyra procent jämfört med vårterminen 2015.

Efter andra urvalet till vårterminen 2015 har Uppsala universitet gjort 36 809 antagningar (VT2014: 38 341) till kurser och program. Antalet antagningar har därmed minskat med fyra procent jämfört med vårterminen 2014.
 
Antal antagningar till Campus Gotland är 4 454 – en minskning  med 11 procent jämfört med antalet antagningar till Campus Gotland vårterminen 2014 (5 023).

Antal antagningar till Uppsala universitet exklusive Campus Gotland är 32 355 – en minskning med nära tre procent jämfört med våren 2014.

Fem-i-topp

Här är de mest populära programmen vid Uppsala universitet våren 2015 (högst meritvärde för att komma in efter urval 2):
 
Sökande med gymnasieexamen utan kompletterande betyg

  1. Läkarprogrammet (21,67)
  2. Psykologprogrammet (21,35)
  3. Språkvetarprogrammet (21,25)
  4. Dietistprogrammet (21,20)
  5. Juristprogrammet 20,68

 
Sökande med högskoleprov

  1. Läkarprogrammet (1,75)
  2. Psykologprogrammet (1,65)
  3. Bastermin Reserverad plats på kandprog i biologi, kemi, geovetenskap (1,55)
  4. Juristprogrammet (1,45)
  5. Ekonomie kandidatprogrammet (1,40)