Internationellt universitetsnätverk möts på Campus Gotland

21 October 2014

Den 22-24 oktober träffas rektorer, ministrar och andra representanter från 55 universitet i 14 olika länder i nätverket Baltic University Programme i Visby, på Uppsala universitet Campus Gotland. Nätverket är ett av de största universitetsnätverken i världen och fokus ligger denna gång bland annat på samarbete kring undervisning och forskning med ett hållbarhetsperspektiv.

The Baltic University Programme, eller Östersjöuniversitetet som det också kallas, är ett nätverk av universitet i Östersjöregionen. Nätverket har under de dryga 20 år det existerat vuxit till att bli ett av de största universitetsnätverken i världen och leds från Uppsala universitet.

Den 22-24 oktober kommer cirka 90 personer varav 12 rektorer, 18 vice-rektorer, en vice minister och andra representanter från inte mindre än 55 universitet i 14 länder i nätverket att för fjärde gången samlas i Uppsala till en rektorskonferens. Inbjudna talare är bland andra: Lars Rydén, grundaren av Baltic University Programme, Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding på Gotland, Jan Lundin, generalsekreterare i Council of the Baltic Sea States och Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet.

Ett syfte med konferensen är att utveckla samarbetet mellan universiteten i nätverket när det gäller internationalisering, utveckling av undervisningen, kompetensutveckling, finansiering och andra aktiviteter för både forskning och undervisning. Ett annat syfte är att lyfta fram Baltic University Programmes betydelsefulla roll som flaggskeppsprojekt inom EU:s Östersjöstrategi.

Baltic University Programme arbetar med utbildning ur ett tvärvetenskapligt och regionalt perspektiv. Från början var nätverket inriktat på miljöfrågor i och kring Östersjön men har vartefter kommit att vidga ämnesområdet till ett hållbarhetsperspektiv. Varje år läser ca 10 000 studenter en eller flera kurser anordnade av Baltic University Programme på sina respektive hemuniversitet. Både studenterna och deras lärare har även möjlighet att delta i för nätverket gemensamma kurser och konferenser, bland annat en årligen återkommande kurs på ett segelfartyg, där de studerande lär sig att segla och samarbeta i ett internationellt team samtidigt som de avlägger en akademisk kurs om hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Tid: 22-24 oktober.
Plats: Uppsala universitet Campus Gotland, sal E22

Mer information om Baltic University Programme.

Mer information om rektorskonferensen.